Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị giao ban chỉ đạo CNTT và ban biên tập tin bài tháng 7/2016
Ngày đăng 25/06/2016 | 11:15  | Lượt xem: 257

Chiều ngày 24/6/2016 tại phòng họp 1, Ban CNTT và biên tập tin bài tin bài phường tiến hành giao ban tháng 7/2016

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Chu Thị Huế – Phó bí thư ĐU – Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban chỉ đạo CNTT, ban biên tập; cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo CNTT và ban biên tập tin bài phường.

Tại cuộc họp đồng chí trưởng ban đánh giá kết quả hoạt động của ban CNTT và ban biên tập tin bài, kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử tháng 6/2016 và phương hướng hoạt động trong tháng 7/2016; Qua báo cáo cho thấy trong tháng 6/2016 hoạt động ban CNTT và ban biên tập tin bài phường đã đi vào nề nếp. Công tác phối hợp giữa các ngành trong công tác biên tập tin bài đã tốt hơn, các tiêu chí thực hiẹn mô hình cơ quan điện tử, đặc biệt là việc sử dụng các phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp...của các ngành, đoàn thể đã có sự tiến bộ rõ nét, không còn tình trạng chậm muộn..Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số ngành, đoàn thể còn cập nhật phần mềm quản lý văn bản còn thiếu; Số lượng tin bài của các tổ dân phố, các đơn vị hiệp quản trên địa bàn còn hạn chế; Một số ngành đoàn thể chưa nộp tin bài đúng thời gian quy định.

Căn cứ vào ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí Chu Thị Huế - Trưởng ban đã kết luận như sau: Đề nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo CNTT cần tập trung làm tốt công kiểm tra các ngành, đoàn thể trong thực hiện truy cập phần mền quản lý văn bản đảm bảo đúng quy định. Các đồng chí thành viên ban biên tập cần cố gắng hơn nữa dựa vào định hướng tin bài, biên tập tin bài đầy đủ đúng số lượng và đảm bảo tiến độ theo quy định. Đồng thời tăng cường hơn nữa sự phối hợp của các tổ dân phố, các đơn vị hiệp quản để thực hiện công tác biên tập tin bài phong phú, để công tác thông tin tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử phường,  hệ thống đài thanh phường trong tháng 7/2016 đạt hiệu quả .