Hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ II-HĐND phường khóa III.
Ngày đăng 13/07/2016 | 15:29  | Lượt xem: 337

Chiều 13/7/2016, tại Hội trường UBND phường, Thường trực HĐND phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ II-HĐND phường khóa III.

Dự hội nghị có đồng chí Dương  Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐND phường - chủ trì hội nghị; Các đồng chí Thường trực UBND, UBMTTQ, Đại biểu HĐND khóa III, Trưởng ban công tác mặt trận của 14 tổ dân phố.

Thay mặt Thường trực HĐND phường đồng chí Dương Ngọc Dũng -Chủ tịch HĐND phường đã triển khai kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 11/7/2016 của HĐND phường Phúc Lợi về tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ II-HĐND phường khóa III. Đồng chí nhấn mạnh: Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ II – HĐND phường nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác và xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị tham gia tại kỳ tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác tiếp xúc cử tri, đề cao trách nhiệm của các cơ quan trong quan hệ phối hợp, góp phần củng cố và xây dựng chính quyền vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, công dân. Theo kế hoạch:

1. Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri trong toàn phường: 19 giờ 30 ngày 16, 17 tháng 7 năm 2016.

2. Địa điểm:

Đơn vị bầu cử số 1 (Tổ 1-2-3) tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa TDP khối 1

Đơn vị bầu cử số 2 (Tổ 4-5-6) tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa TDP khối 2

Đơn vị bầu cử số 3 (Tổ 7-8) tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa TDP khối 3

Đơn vị bầu cử số 4 (Tổ 9-10-11) tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa TDP khối 4

Đơn vị bầu cử số 5 (Tổ 12-13-14) tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa TDP khối 5

3. Nội dung tiếp xúc cử tri: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2015, báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2016; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND phường trước kỳ họp thứ XI-HĐND phường khóa II; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất và thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ II-HĐND phường khóa III; Nghe ý kiến phát biểu của cử tri, các đại biểu HĐND phường.

Tại hội nghị có 03 ý kiến phát biểu của các vị đại biểu các ý kiến tập trung đề xuất những biện pháp để tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường đạt hiệu quả.

Kết thúc hội nghị đồng chí Dương Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐND phường kết luận: Để đảm bảo hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ II -HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử đạt kết quả tốt, Thường trực HĐND đề nghị:

1.Các đại biểu HĐND phường khóa III căn cứ thời gian, địa điểm trên, các đại biểu HĐND phường tổ chức tiếp xúc với cử tri tại đơn vị bầu cử. Phân công đại biểu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp nhận các đơn thư theo thẩm quyền (nếu có) trong thời gian tiếp xúc.

2. UBND phường chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND phường gửi tài liệu đến Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường, các đại biểu HĐND phường phục vụ cho hội nghị tiếp xúc cử tri. Phân công lãnh đạo UBND phường, các bộ phận chuyên môn tham gia tiếp xúc cử tri để tiếp thu, giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo văn hóa thông tin tổ chức tuyên truyền tới toàn thể nhân dân về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường. Chỉ đạo công an phường xây dựng phương án phù hợp, đáp ứng mọi tình huống, bố trí lực lượng đảm bảo an toàn, an ninh-trật tự trong suốt quá trình diễn ra hội nghị tại 05 đơn vị bầu cử. Chỉ đạo các tổ dân phố trong công tác bố trí địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội nghị; mời cử tri tham gia tiếp xúc, chuẩn bị ý kiến cụ thể, liên quan đến các lĩnh vực và thẩm quyền giải quyết của phường và tuân thủ quy chế của hội nghị tiếp xúc cử tri.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường chỉ đạo, đôn đốc Ban công tác mặt trận phối hợp với tổ dân phố tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử, làm tốt công tác tuyên truyền về thời gian, địa điểm nội dung hội nghị tiếp xúc. Chỉ đạo các đồng chí Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường chủ trì trong suốt quá trình diễn ra hội nghị, giữ vai trò chủ tọa, điều hành hội nghị đảm bảo đúng nội dung, chủ đề của buổi tiếp xúc.