Hoạt động khối chính quyền

Kỳ họp thứ II - HĐND phường Phúc Lợi khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 28/07/2016 | 16:00  | Lượt xem: 292

Sáng 28/7/2016, tại Hội trường, HĐND phường Phúc Lợi đã tiến hành kỳ họp thứ II - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV Quận ủy, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Long Biên, đồng chí Vũ Thị Thành – Quận ủy viên, Trưởng phòng nội vụ; đồng chí Lưu Thị Hà – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận, đại biểu HĐND quận đơn vị bầu cử số 8; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, Trưởng các đoàn thể, Trưởng công an phường, cán bộ công chức chuyên môn UBND phường và 24 ông, bà đại biểu HĐND phường khóa III.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, các đại biểu đã được nghe báo cáo của UBND phường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ II; các báo cáo của Ban pháp chế, Ban kinh tế-xã hội HĐND phường; Thông qua các tờ trình của HĐND, UBND, dự thảo Nghị quyết của HĐND; Thông báo về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Bầu chức danh Phó chủ tịch UBND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; Chất vấn của các Đại biểu HĐND phường và trả lời chất vấn cuả lãnh đạo UBDN phường.

Đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV quận ủy phát biểu tại kỳ họp ghi nhận những kết quả đạt được, bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới và chỉ đạo cần tập trung một số nhiệm vụ giải pháp như: Đổi mới phương pháp điều hành; Lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm bức xúc của phường để tổ chức thực hiện: Thực hiện tốt mô hình cơ quan điện tử; công tác an sinh xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản; nghiêm túc thực hiện quan điểm chỉ đạo đổi mới của Ban Thường vụ Quận ủy.

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ và thống nhất cao, kỳ họp thứ II - HĐND phường, khoá III nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã thảo luận các vấn đề và quyết nghị thông qua các Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015; Nghị quyết về  điều chỉnh, bổ sung danh mục, đầu tư công sử dụng ngân sách phường năm 2016; Nghị quyết về phân bổ nguồn cải cách tiền lương, nguồn kết dư, nguồn dự phòng năm 2016; Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết về việc phê duyệt, thông qua quy chế hoạt động của HĐND phường Phúc Lợi khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân phường.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm, đóng góp tích cực, tâm huyết của cử tri trong phường, các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu HĐND phường, đồng thời đề nghị UBND phường, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và các đại biểu Hội đồng nhân dân phường trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường thông qua góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xã hội của phường trong năm 2016.