Hoạt động khối chính quyền

Chính quyền phường Phúc Lợi kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố.
Ngày đăng 26/07/2021 | 18:43  | Lượt xem: 93

Ngày 24/7/2021, UBND phường đã quyết định thành lập 03 tổ công tác kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức không chấp hành các quy định về phòng chống dịch và các nội dung tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao là tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch; kiểm tra và xử phát đối với các trường hợp đã nhắc nhở nhưng vẫn vi phạm, cố ý không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Ngày đầu thực hiện Chỉ thị, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu chưa thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động, tuy nhiên sau khi các tổ công tác tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở thì đến nay các cơ sở đã thực hiện nghiêm túc.

Trường hợp bán hàng đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở

Theo báo cáo của các tổ công tác, trong 03 ngày đầu ra quân, các tổ công tác đã nhắc nhở nhiều trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch như ra đường khi không cần thiết, không đeo khẩu trang, tập trung quá 02 người...; xử phạt 03 trường hợp vi phạm với số tiền 6.000.000đ. Việc xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch là cần thiết trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay và được nhiều người dân đồng tình.

Tổ công tác xử lý người dân vi phạm 

Để góp phần đẩy lùi dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của chính gia đình, người thân, Đảng, chính quyền phường Phúc Lợi kêu gọi mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19./