Hoạt động khối chính quyền

Công khai đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6), tỷ lệ 1/5000
Ngày đăng 16/02/2023 | 16:47  | Lượt xem: 98

UBND phường Phúc Lợi công khai đô án Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6), tỷ lệ 1/5000

Ngày 25/03/2022, UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến Mễ Sở), tại Quyết định số 1045/QĐ_UBND và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng), tại Quyết định số 1046/QĐ_UBND.

Xem chi tiết tại đây!