Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi triển khai công tác điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
Ngày đăng 01/08/2022 | 18:12  | Lượt xem: 71

Chiều ngày 01/08/2022, tại phòng họp số 1, UBND phường Phúc Lợi tổ chức họp triển khai công tác điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022

Dự và chủ trì cuộc họp đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường. Dự họp còn có các đồng chí là thành viên trong Ban Chỉ đạo, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường, Hiệu trưởng 06 Trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn và 15 đồng chí Tổ trưởng dân phố.   

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Nam đã thông qua Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục và triển khai Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 21/07/2022 của UBND phường về thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ năm 2022 và Công văn số 282/UBND-VHTT ngày 30/07/2022 về phối hợp các nhà trường trong công tác điều tra phổ cập giáo dục tới các tổ dân phố và các trường Mầm nom, Tiểu học, THCS. Ngoài ra, hội nghị đã được nghe hướng dẫn đối tượng thuộc diện điều tra phổ cập, cách ghi thông tin phiếu điều tra đối với từng trường hợp cụ thể.

Theo Kế hoạch các Tổ dân phố tiến hành điều tra từ ngày 02/8 đến hết ngày 12/08/2022. Từ ngày 15/08 đến ngày 31/08/2022 thực hiện rà soát, đối chiếu thông tin các hộ so với năm 2021. Từ ngày 06/9 sẽ tiến hành nhập dữ liệu vào phần mềm phổ cập và hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ nộp về Phòng GD&ĐT quận.

Để công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 đạt kết quả cao, đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường đã yêu cầu: từng thành viên trong Ban Chỉ đạo nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác  phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; các tổ dân phố, các đồng chí Cảnh sát khu vực, các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, phối hợp tập trung thực hiện tốt công tác điều tra phổ cập tại các hộ gia đình, đảm bảo không bỏ sót đối tượng và hoàn thành đúng thời gian quy định./.