Hoạt động khối chính quyền

Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Hà Nội trên Cổng dịch vụ công từ ngày 06/02/2023
Ngày đăng 16/02/2023 | 16:47  | Lượt xem: 51

Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Thành phố http://dichvucong.hanoi.gov.vn (gọi tắt là Cổng dịch vụ công) đăng ký/ đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Ngày 06/02/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội. Theo đó, Công dân Việt Nam thường trú tại Hà Nội, người nước ngoài đang cư trú tại Hà Nội, thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vnvà Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn) .

Để thực hiện Quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội từ ngày 06/02/2023 thì công dân Việt Nam thường trú tại Hà Nội, người nước ngoài đang cư trú tại Hà Nội phải có Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ. Khi thực hiện Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, công dân phải có tài khoản của Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Bước 1: Đăng ký/ đăng nhập

Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Thành phố http://dichvucong.hanoi.gov.vn (gọi tắt là Cổng dịch vụ công) đăng ký/ đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ công trực tuyến (cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam (có thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội)

 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú tại Hà Nội.

* Lưu ý: Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến

- Điền đầy đủ các thông tin trên Tờ khai điện tử trên hệ thống Cổng dịch vụ công.

Lưu ý: Công dân phải tải các giấy tờ đính kèm trong trường hợp ủy quyền, người chưa thành niên, giảm hoặc miễn phí (nếu có).

+ CCCD/CMND/hộ chiếu.

+ Văn bản ủy quyền, Giấy khai sinh, Đăng ký kết hôn.

+ Giấy tờ chứng minh giảm hoặc miễn phí (nếu có).

 - Thanh toán phí cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Thành phố theo hướng dẫn cụ thể trên Cổng dịch vụ công hoặc khi nhận được thông báo “Hồ sơ đầy đủ, hợp lệQuý khách vui lòng chuyển khoản phí cấp phiếu để hoàn thành thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp” hiển thị trên Cổng dịch vụ công, công dân thực hiện chuyển khoản phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp vào tài khoản của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội theo thông tin cụ thể sau:

+ Đơn vị tiếp nhận: Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Số tài khoản: 45010000303888 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hà Đông.

Nội dung chuyển khoản: [Họ tên] [Mã số trực tuyến] [CAP PHIEU LLTP

+ Mức phí: 200.000 đồng/lượt/người.

Lưu ý:

* Đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ): 100.000 đồng.

* Miễn phí đối với những trường hợp sau:

+ Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi.

+ Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

+ Người thuộc hộ nghèo theo quy định.

+ Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

* Trường hợp công dân được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu Lý lịch tư pháp trong 01 lần yêu cầu thì từ Phiếu Lý lịch tư pháp thứ 3 trở đi phải nộp thêm 5.000đ/Phiếu.

- Lựa chọn hình thức nhận kết quả

+ Cách 1: Chọn trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Công dân lựa chọn trả kết quả nhận Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên hệ thống Cổng dịch vụ công và liên hệ số điện thoại của Bưu điện Hà Nội: 024.393.88888 để được hướng dẫn nhận kết quả và nộp phí dịch vụ bưu chính.

+ Cách 2: Đến cơ quan giải quyết để nhận kết quả

Công dân đến Bộ phận “Một cửa” Sở Tư pháp thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Số 221 Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) để nhận kết quả.

Bước 4: Theo dõi kết quả

Để theo dõi kết quả giải quyết cấp Phiếu lý lịch tư pháp, công dân thực hiện theo hướng dẫn trên hệ thống Cổng dịch vụ công.

Bước 5: Trả kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp

- Trường hợp nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, công dân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân để bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu Lý lịch tư pháp. Việc trả Phiếu Lý lịch tư pháp có ký nhận theo quy định của pháp luật. (Bản giấy)

- Trường hợp nhận kết quả trực tiếp, công dân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu Lý lịch tư pháp. (Bản giấy)

- Trường hợp công dân đã có tài khoản của Cổng dịch vụ công Quốc gia, công dân nhận Phiếu Lý lịch tư pháp (Bản điện tử).

Công dân đăng nhập vào Cổng dịch vụ công để kiểm tra, tải bản điện tử (PDF) Phiếu Lý lịch tư pháp là bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét (scan) tải lên Kho Quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân trên Cổng dịch vụ công.

* Lưu ý hồ sơ đính kèm:

- Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01, người được ủy quyền phải tải đính kèm văn bản ủy quyền theo quy định và giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng. Trường hợp đã có bản sao chứng thực điện tử từ bản chính đối với các giấy tờ nêu trên thì có thể tải đính kèm lên Cổng dịch vụ công. Trường hợp không có bản sao chứng thực điện tử, công dân phải đến Sở Tư pháp nhận kết quả và xuất trình bản chính để công chức Bộ phận một cửa kiểm tra trước khi trả kết quả.

- Đối với người chưa thành niên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó phải tải đính kèm giấy tờ chứng minh quan hệ và giấy tờ tùy thân của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Trường hợp đã có bản sao chứng thực điện tử từ bản chính đối với các giấy tờ nêu trên thì có thể tải đính kèm lên Cổng dịch vụ công. Trường hợp không có bản sao chứng thực điện tử, công dân phải đến Sở Tư pháp nhận kết quả và xuất trình bản chính để công chức Bộ phận một cửa kiểm tra trước khi trả kết quả.

- Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm phí phải tải đính kèm các giấy tờ để chứng minh. Trường hợp đã có bản sao chứng thực điện tử từ bản chính đối với các giấy tờ nêu trên thì có thể tải đính kèm lên Cổng dịch vụ công. Trường hợp không có bản sao chứng thực điện tử, công dân phải đến Sở Tư pháp nhận kết quả và xuất trình bản chính để công chức Bộ phận một cửa kiểm tra trước khi trả kết quả. 

- Đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do Công an thành phố Hà Nội cấp còn hạn tính đến ngày nộp hồ sơ thì không phải xuất trình Giấy xác nhận tạm trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trường hợp thẻ tạm trú do Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an cấp thì phải xuất trình Giấy xác nhận tạm trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi đang tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Trong trường hợp đương nhiên xóa án tích theo quy định của Bộ luật hình sự thì công dân phối hợp cung cấp các giấy tờ như sau để đảm bảo thời gian nhận kết quả theo quy định.

- Bản án có hiệu lực pháp luật.

- Giấy tờ chứng minh đã thực hiện xong hình phạt chính (Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù trong trường hợp hình phạt chính là phạt tù; Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù cho hưởng án treo trong trường hợp hình phạt chính là án treo; Biên lai hoặc Giấy xác nhận kết quả thi hành án trong trường hợp hình phạt chính là tiền).

- Giấy xác nhận kết quả thi hành án hoặc biên lai thu tiền án phí hoặc các quyết định liên quan của bản án.

Chi tiết xem tại đây./.