Hoạt động khối chính quyền

Thông báo về việc tiếp tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022
Ngày đăng 19/04/2022 | 14:03  | Lượt xem: 66

UBND phường Phúc Lợi thông báo về việc tiếp tục tiếp nhận đơn đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022.

Xem chi tiết tại đây!