Hoạt động khối chính quyền

UBND phường Phúc Lợi lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch dự án nâng cấp, cải tạo Trường THPT Phúc Lợi
Ngày đăng 16/02/2023 | 17:11  | Lượt xem: 107

Thông báo số 41/TB-UBND ngày 16/2/2023 của UBND quận Long Biên về việc công khai Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại ô đất D.2/THPT phục vụ lập Dự án đầu tư Nâng cấp, cải tạo trường THPT Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên đang thực hiện Nhiệm vụ của UBND quận Long Biên về việc lập Báo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp, cải tạo trường THPT Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên được phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 75/NQ - HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND quận Long Biên.

Để có cơ sở trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại ô đất D.2/THPT, phường Phúc Lợi, theo quy định tại điều 20, 21 của luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2019; Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ của đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND phường Phúc Lợi thông báo:

Niêm yết công khai Hồ sơ điều chỉnh điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại ô đất D.2/THPT, phường Phúc Lợi.

- Địa điểm công khai:

+ Tại trụ sở UBND phường Phúc Lợi;

+ Nhà Văn hóa tổ đân phố số 3

- Thời gian công khai 30 ngày:  Kể từ ngày ra thông báo.

Trong thời gian công khai các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến tham gia đóng góp về phương án, vị trí của dự án thì đóng góp theo hình thức:

+ Qua trang Web của UBND phường Phúc Lợi: http://phucloi.longbien.hanoi.gov.vn

+ Ban QLDAĐTXD quận Long Biên (Địa chỉ số 03 Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, Số điện thoại: 02436502078-02436502079 Fax: 0243.6502080. Cán bộ theo dõi dự án: Đỗ Chí Cường số điện thoại: 0983.052.629).

+ Gửi Phiếu xin ý kiến đến UBND phường qua bộ phận Địa chính phường để tổng hợp báo cáo.

UBND phường Phúc Lợi thông báo để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và toàn thể nhân dân được biết./.