Hoạt động khối chính quyền

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, an ninh quốc phòng tháng 7/2020 tại phường Phúc Lợi
Ngày đăng 04/08/2020 | 15:32  | Lượt xem: 54

Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, chương trình, kế hoạch công tác năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2020, UBND phường đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng như tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện chủ đề năm 2020 “Hành động vì một Long Biên xanh sạch đẹp văn minh”, kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, duy trì thực hiện kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử; hoạt động mô hình cơ quan điện tử, mô hình một cửa thân thiện và gần dân, công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng & vệ sinh môi trường...

Trong tháng 7, việc thực hiện một số chỉ tiêu pháp lệnh đạt kết quả cao như chỉ tiêu thu ngân sách (Tổng thu ngân sách tháng 7/2020 ước đạt 2.666.878.000 đồng đạt 95,5% KH; thu ngân sách phường 1.038.378.000 đồng đạt 93,4% KH). Công tác chiếu sáng, thoát nước được đảm bảo, đã phối hợp thay thế 12 bóng đèn cao áp cháy hỏng tại các tổ dân phố; Rà soát, lập danh mục đề xuất 35 vị trí lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/07/2020, UBND phường đã phối hợp các cấp, các ngành liên quan tiến hành bàn giao và đưa vào sử dụng 01 nhà tình nghĩa với số tiền 70 triệu đồng trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” phường, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động thể hiện sự tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Trong tháng tiếp nhận 834 hồ sơ giải quyết TTHC, đã giải quyết 818 hồ sơ, hiện còn 16 hồ sơ đang trong thời gian thụ lý, không có hồ sơ chậm muộn và không có đơn thư khiếu nại liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.  Công tác tiếp dân luôn được UBND phường quan tâm, trong tháng đã tổ chức tiếp dân 5 kỳ tiếp 01 lượt công dân và tiếp nhận 03 đơn thư trong đó đã giải quyết 01 đơn, 02 đơn đang giải quyết. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid phường thường xuyên nắm thông tin, tình hình dịch bệnh tiếp tục triển khai công tác Phòng chống dịch Covid 19 tại các tổ dân phố, khu chung cư, trường học trên địa bàn phường.

Đánh giá về kết quả đạt được, UBND phường ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các ngành chuyên môn, của tổ dân phố, đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo của UBND phường để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong tháng. Việc hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra sẽ góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020./.