Hoạt động khối chính quyền

Ban chỉ đạo ISO phường Phúc Lợi tổ chức đánh giá nội bộ các bộ phận chuyên môn năm 2020
Ngày đăng 21/09/2020 | 08:33  | Lượt xem: 50

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 03/02/2020.Chiều ngày 18/9/2020 Ban chỉ đạo ISO phường tổ chức đánh giá nội bộ tại 05 bộ phận chuyên môn.

Đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó chủ tịch UBND, trưởng đoàn đánh giá và các thành viên trong đoàn đã lần lượt đánh giá chéo từng bộ phận chuyên môn.

Tại buổi đánh giá: đoàn đánh giá đã thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình đánh giá nội bộ ISO 9001:2015.

Kết thúc buổi đánh giá: Ban chỉ đạo ISO phường đã chỉ rõ những mặt còn tồn tại đồng thời đề nghị các Đ/c chuyên môn tiếp tục phát huy duy trì việc thực hiện quản lý ISO 9001:2015 theo đúng quy định mà các bộ phận đã xây dựng thực hiện mục tiêu chất lượng từ đầu năm.

Việc xây dựng thực hiện mục tiêu chất lượng của từng bộ phận đã giúp cho Ban chỉ đạo ISO phường quản lý việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương đồng thời kiểm soát quá trình thực thi nhiệm vụ của các Đ/c chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chất lượng và chính sách chất lượng chung của toàn UBND phường./.