Hoạt động khối chính quyền

Hội nghị triển khai kế hoạch bình xét, công nhận gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2020
Ngày đăng 25/09/2020 | 17:07  | Lượt xem: 46

Chiều ngày 24/9/2020, tại phòng họp 1-UBND phường, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Phúc Lợi triển khai Kế hoạch bình xét, công nhận gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường; Các đồng chí tổ trưởng - Trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố. Đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, PCT UBND phường, Phó ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thị Trang – Công chức Tư pháp – Hộ tịch triển khai kế hoạch và hướng dẫn  công tác bình xét, công nhận gia đình văn hóa – TDP văn hóa .

Năm 2020 là năm thứ 2 thực hiện Nghị định 122/2018 ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa", “thôn văn hóa", “làng văn hóa", “tổ dân phố văn hóa". Ban chỉ đạo yêu cầu các ban vận động tổ dân phố  theo đúng Nghị định đảm bảo khách quan, công bằng chính xác, công khai và được thực hiện trên cơ sở tự nguyện; thực hiện việc bình xét khi hộ gia đình  trong tổ dân phố có đăng ký tham gia thi đua hàng năm. Tỷ lệ giấy khen gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa không quá 15 % trên tổng số gia đình văn hóa được công nhận 3 năm liên tục, Tổ dân phố văn hóa được công nhận 5 năm liên tục. Đây là điểm mới cụ thể giúp cho việc bình xét được thuận lợi, đồng thời hạn chế tối đa tính hình thức trong quá trình bình xét danh hiệu./

Phát biểu kết luận hội nghị, Đc Phạm Hoài Nam - ĐUV, PCT UBND phường, Phó ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quán triệt “Việc chấm điểm các danh hiệu văn hóa năm 2020 phải được được thực hiện đúng theo quy định tại nghị định 122/NĐ-CP, quy trình, trình tự, thủ tục có nhiều điểm mới đề nghị các đồng chí thành viên BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH” Phường theo dõi sát sao, hướng dẫn để ban vận động tổ dân phố và các hộ gia đình thực hiện cho đúng nội dung chấm điểm và thời gian theo quy định./.