Hoạt động khối chính quyền

HỘI NGHỊ THÔNG QUA DANH SÁCH GIA ĐÌNH VĂN HÓA PHƯỜNG PHÚC LỢI NĂM 2020
Ngày đăng 28/10/2020 | 11:28  | Lượt xem: 19

Sáng 27/10/2020, tại phòng họp 1 UBND phường, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Phúc Lợi đã họp, thông qua danh sách các hộ gia đình văn hóa năm 2020

Dự Hội nghị có các đồng chí trong BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường; Các đồng chí tổ trưởng. Đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, PCT UBND phường - Phó ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Trang báo cáo kết quả bình xét của từng tổ dân phố. Toàn phường có 3.301 hộ dân. Số hộ đăng ký gia đình văn hóa 3.184 đạt 96.46%. Tổng số hộ tham gia bình xét gia đình văn hóa là 3.184 hộ; Có 3.019 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 91.46%

Năm 2020 là năm thứ 2 thực hiện Nghị định 122/2018 ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa", “thôn văn hóa", “làng văn hóa", “tổ dân phố văn hóa". Các ban vận động tổ dân phố đã thực hiện theo đúng Nghị định đảm bảo khách quan, công bằng chính xác, công khai và được thực hiện trên cơ sở tự nguyện; thực hiện việc bình xét khi hộ gia đình  trong tổ dân phố có đăng ký tham gia thi đua hàng năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đc Phạm Hoài Nam - ĐUV, PCT UBND phường - Phó ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết luận “Thống nhất với kết quả bình xét gia đình văn hóa của các Tổ dân phố năm 2020 và đề nghị các tổ dân phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để việc bình xét gia đình văn hóa những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn nữa”./.