Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
Ngày đăng 07/09/2023 | 17:28  | Lượt xem: 36

Chiều ngày 07/9/2023 tại Phòng họp 1 UBND phường, Phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Nam – Phó chủ tịch UBND phường – Trưởng BCĐ trợ giúp người nghèo phường, thành viên BCĐ trợ giúp người nghèo và các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thị Ninh – Công chức VH-XH phường phụ trách lĩnh vực LĐTBXH phường thông qua Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 06/9/2023 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

Thời gian rà soát từ ngày 07/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023 và hoàn thiện hồ sơ gửi về UBND phường trước ngày 05/10/2023.

Kết luận tại cuộc họp đồng chí Phạm Hoài Nam – Phó chủ tịch UBND phường – Trưởng BCĐ trợ giúp người nghèo phường đề nghị các thành viên BCĐ trợ giúp người nghèo và các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân, hội viên mình…về mục đích, ý nghĩa và triển khai kế hoạch rà soát đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy trình và đứng đối tượng. Giao bộ phận LĐTBXH phường tham mưu UBND phường biểu phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BCĐ trợ giúp người nghèo phường phụ trách, giám sát công tác rà soát tại các tổ dân phố, khối./.