Hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Lợi thực hiện hiệu quả mô hình rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp phường.
Ngày đăng 11/09/2023 | 10:56  | Lượt xem: 66

Phường Phúc Lợi thực hiện hiệu quả mô hình rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp phường.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Hoạt động CCHC của phường đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết các thủ tục hành chính ở cấp cơ sở.

Toàn phường Phúc Lợi có 20 cán bộ, công chức từng bước được nâng cao trình độ, năng lực công tác, được bố trí đúng theo vị trí việc làm, trình độ chuyên môn được chuẩn hóa đảm bảo vừa có đủ trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, vừa có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong điều kiện, tình hình mới.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, UBND phường Phúc Lợi đã ban hành các văn bản và tổ chức các cuộc họp gắn triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương với công tác cải cách hành chính; đồng thời chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính vào các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi tổ hội, hội nghị họp dân, tiếp xúc cử tri….  Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác cải cách hành chính thường xuyên tham mưu cho UBND phường thực hiện tốt các văn bản quản lý Nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung như: cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" là một trong những khâu đột phá quan trọng.

UBND phường Phúc Lợi cũng đã rà soát và ra mắt mô hình rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với 06 thủ tục hành chính. Cụ thể: 03 TTHC trả ngay trong ngày

- Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

- Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được.

- Đăng ký khai tử.

Các TTHC rút ngắn thời gian giải quyết

- Thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân: rút ngắn thời gian giải quyết từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày.

- Thủ tục khai sinh kết hợp cha nhận con: rút ngắn thời gian giải quyết từ 05 ngày xuống còn 03 ngày.

- Thủ tục thay đổi cải chính hộ tịch: rút ngắn thời gian giải quyết từ 05 ngày xuống còn 03 ngày.

8 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận: 2452 hồ sơ, đã giải quyết 2.451 hồ sơ còn 01 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, không có hồ sơ chậm muộn, tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt hơn 97%.

Để tạo điều kiện cho công chức thực thi nhiệm vụ, UBND phường Phúc Lợi đã được UBND quận và phường quan tâm đầu tư xây dựng phòng làm việc "một cửa", trang bị đầy đủ các trang thiết bị cho cán bộ, công chức làm việc như: máy vi tính, máy in, máy scan, tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, bàn ghế phục vụ người dân đến giao dịch. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính và kết nối Internet để phục vụ cho công tác điều hành, chỉ đạo, chia sẻ thông tin và giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong việc triển khai và ứng dụng phần mềm dùng chung và 100% cán bộ, công chức đều có sử dụng hợp thư điện tử công vụ và văn phòng điện tử. Bên cạnh đó, phường cũng đã ban hành các quy chế, quy định thủ tục, quy trình tiếp nhận, hồ sơ xử lý và trả kết quả bảo đảm nhanh gọn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, hàng năm Ủy ban nhân phường đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, phân công cán bộ công chức chuyên môn để phụ trách các lĩnh vực để tiếp nhận về thủ tục hành chính và trả kết quả cho công dân thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn. Đối với việc tiếp nhận, cán bộ một cửa của phường rất nhiệt tình, hướng dẫn công dân. Thực hiện chữ ký số hàng năm đạt từ 97% trở lên; tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua phần mềm một cửa đạt 100%”.

Nhờ triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến giao dịch. Những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp phường như: chứng thực, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn…  được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong thời gian ngắn nhất, nhiều thủ tục được giải quyết trước thời gian quy định. Người dân khi đến khi đến đến giao dịch luôn được cán bộ một cửa của phường  tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả nhanh và đúng hẹn.

Đạt được những kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo của các cấp chính quyền còn có sự cố gắng học hỏi không ngừng và lòng tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính ở phường Phúc Lợi từng bước tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác CCHC ở phường Phúc Lợi đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi và đem lại niềm tin, sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch, làm việc; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương./.