Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Kết quả hoạt động công tác Mặt trận phường Phúc Lợi năm 2020
Ngày đăng 16/12/2020 | 10:11  | Lượt xem: 306

Năm 2020 mặc dù đại dịch covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, song Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã bám sát vào sự chỉ đạo của MTTQ quận, nhiệm vụ chính trị của địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với tình hình thực tế của phường, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, ký kết các kế hoạch liên tịch với UBND, các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ được giao.

Thứ nhất, trong công tác tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ: Ủy ban MTTQ phường đã thực hiện tốt công tác tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động bằng việc chỉ đạo hướng dẫn cụ thể, sâu sát rõ người rõ việc hơn, lồng ghép công tác tuyên truyền và những nội dung công việc của Mặt trận vào các hội nghị ở tổ dân phố. Kịp thời kiện toàn thành viên các ban công tác mặt trận; thành lập ban công tác mặt trận tổ dân phố 15. Phối hợp UBND chỉ đạo thành công bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2023

Thứ hai, trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc: MTTQ phường đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 06 hội nghị và hội nghị lồng ghép (lồng ghép hội nghị ĐBND) để tuyên truyền các hoạt động của MTTQ Việt Nam với 878 lượt người tham dự; viết và đăng 36 tin, 03 bài hoạt động trên cổng TTĐT phường. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đất nước, thủ đô…; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp,  thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, công tác GPMB ngõ 279, ngõ 201, đường hành lang chân đê, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy nổ, ATGT; công tác phòng chống dịch covid-19, đặc biệt phát động hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ các cấp ủng hộ phòng chống dịch covid-19.

Thứ ba, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động là nội dung được Ủy ban MTTQ quan tâm triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào 03 nội dung như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động ủng hộ, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” và công tác trợ giúp người nghèo; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ủy ban MTTQ đã phối hợp với UBND phường xây dựng kế hoạch liên tịch số 04/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 31/01/2020 về tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020 bàn nội dung trọng tâm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh” và tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 theo hình thức gửi tài liệu xin ý kiến với tổng số đại biểu được triệu tập và gửi tài liệu là 130 đại biểu.

Thực hiện vai trò giám sát, MTTQ phường đã tiến hành 40 cuộc giám sát về TTĐT, VSMT tại các tuyến phố có tên, đã gửi 11 kiến nghị đến UBND phường để tuyên truyền vận động và có biện pháp xử lý.

Bên cạnh đó đã vận động toàn dân thực hiện “Tang văn minh tiến bộ”, trong năm 2020 có 45 người chết, trong đó hỏa táng 43 ca đạt tỷ lệ 95,55%. MTTQ tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững”, MTTQ các tổ chức thành viên cùng UBND phường đã tập trung huy động các nguồn lực, vận động các tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cá nhân tự nguyện hỗ trợ với số tiền 162 triệu đồng giúp đỡ 16 hộ thoát nghèo (trong đó MTTQ phối hợp vận động DN, các đoàn thể hỗ trợ với số tiền 42 triệu đồng giúp đỡ 06 hộ thoát nghèo).

Năm 2020, MTTQ phường cũng đã triển khai kế hoạch đến các tổ chức thành viên, ban công tác mặt trận tổ chức vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ như “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì biển đảo”...và lời kêu gọi ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid 19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.  Một số tổ dân phố vận động đạt chỉ tiêu cao như: tổ 2, tổ 13, tổ 9, tổ 11.

Thứ tư, công tác tôn giáo-dân tộc, đối ngoại nhân dân trên địa bàn phường ổn định. Ban thường trực UBMTTQ đã phối hợp với UBND nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giám sát tại các nơi thờ tự về việc thực hiện phòng chống dịch covid-19. Không tổ chức Lễ hội, lễ vu lan, tụ tập đông người tại các nơi thờ tự. Phối hợp thăm hỏi, tặng quà tại các khu di tích đình-chùa nhân dịp xuân Canh Tý; Linh mục dịp lễ Phục sinh năm 2020; Thăm tặng quà động viên các chức sắc Tôn giáo nhân dịp lễ Noel năm 2020.

Một trong những nhiệm vụ  trọng tâm  năm 2020 được Ủy ban MTTQ nghiêm túc triển khai đó là công tác phản biện xã hội và duy trì hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. MTTQ phường đã tham gia đóng góp 30 lượt ý kiến vào các văn bản của Đảng, 18 lượt ý kiến đối với chính quyền, 6 lượt ý kiến đối với cán bộ công chức và tổ chức 02 hội nghị phản biện vào báo cáo kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng với 12 lượt ý kiến đóng góp. Ban Thanh tra nhân dân đã bám sát nhiệm vụ nắm bắt tình hình trong nhân dân, giám sát các hoạt động thực hiện chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, địa phương. Ban GSĐTCCĐ thực hiện giám sát 02 công trình (dự án làm đường dạo Hồ Nhất Đẳng giai đoạn 2, dự án Cải tạo sửa chữa nhà văn hóa TDP 1-2-3) tham gia ý kiến trực tiếp với đơn vị thi công, chưa phát hiện có sai phạm trong thi công. Thành lập 02 tổ giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát dự án xây dựng trường tiểu học và trường THCS trên địa bàn phường.

Có thể nói, năm 2020 bên cạnh những thuận lợi, hoạt động công tác mặt trận cũng gặp nhiều khó khăn song dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của MTTQ quận, của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020./.