Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

UBMTTQ phường Phúc Lợi: Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 09/04/2021 | 15:04  | Lượt xem: 177

Thực hiện Luật Bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; Kế hoạch số 27/KH-MTTQ ngày 11/3/2021 của ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3, căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi đã bắt tay ngay vào việc tổ chức các hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy đinh. Hoạt động này được diễn ra dân chủ, công khai.

Theo kế hoạch phường sẽ tổ chức 06 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 08 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có 03 người ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố, 03 người ứng cử đại biểu HĐND cấp quận, huyện, số còn lại là ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội

Tại các hội nghị, cử tri nơi cư trú, tỷ lệ cử tri đến dự hội nghị đều đảm bảo số lượng theo đúng quy định, những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp và đại diện cơ quan, đơn vị có người ứng cử đều có mặt dự hội nghị. 100% cử tri dự hội nghị biểu quyết tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuy nhiên có 01 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố được hội nghị biểu quyết tín nhiệm đạt 98,47%.

Lấy ý kiến nơi cứ trú đối với nguwoif ứng cử Đại biểu HĐND các cấp

Từ ngày 30/3/2021 đến ngày 08/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi đã hoàn thành xong các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.