Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Phúc Lợi: Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu phụ nữ phường, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 09/04/2021 | 16:05  | Lượt xem: 338

Đại hội đại biểu phụ nữ phường Phúc Lợi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 14,15/4/2021. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội đã hoàn tất.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Ban Thường vụ Hội LHPN phường đã tổ chức quán triệt đến các chi hội, cán bộ, hội viên kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng hướng dẫn số 47/HD-ĐCT, ngày 18/09/2020 của đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Ban Thường vụ Hội đã thành lập 02 tổ công tác, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ hội bám sát chi hội đôn đốc, hướng dẫn các chi hội trong quá trình tổ chức hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó, coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị báo cáo và nhân sự tại chi hội. Đến ngày 10/3/2021, 100% các chi hội trực thuộc Hội LHPN phường đã tổ chức thành công hội nghị  nhiệm kỳ 2021-2026  và bầu đủ số lượng cán bộ chi hội  theo phương án nhân sự được Ban Thường vụ Hội LHPN phường phê duyệt, bầu đủ đại biểu đi dự đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ XXIV.

  Hội nghị chi hội làm điểm

Về công tác chuẩn bị văn kiện ĐH, Ban Thường vụ Hội đã tổ chức các hội nghị thảo luận lấy ý kiến tham gia, đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các chi hội để tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN phường lần thứ XXIV đã hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá sát thực những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kiểm điểm và các tài liệu liên quan đã hoàn thành, đảm bảo đúng quy trình.

Được xem là khâu then chốt, công tác nhân sự được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phụ nữ đặc biệt chú trọng, thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn, tiến hành chặt chẽ, tạo sự nhất trí, đoàn kết, thống nhất cao. Căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác cán bộ cũng như tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực thực tiễn của cán bộ, Ban Thường vụ Hội đã hoàn thành việc xây dựng đề án nhân sự BCH Hội LHPN phường, đưa ra thảo luận tại hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội và xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy, BTV Hội LHPN quận Long Biên.

Theo đó, số lượng Ban Chấp hành Hội LHPN phường khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ là 5 đồng chí; Số lượng Thường trực hội gồm 02 đồng chí, trong đó có 1 chủ tịch và 1 phó chủ tịch hội.

Để đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội phụ nữ tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong ban chấp hành,  sự đồng thuận trong hội viên. Nhiều hình thức tuyên truyền cho đại hội được thực hiện như: Tuyên truyền trực quan qua băng zôn, pa no, khẩu hiệu…; tuyên truyền miệng tại các hội nghị, cuộc họp... Ban thường hội đã chỉ đạo các chi hội phát động phong trào thi đua, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm… tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng hội.

Hội nghị tổng kết hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2021-2026 

Với tinh thần đoàn kết, sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng Đại hội đại biểu phụ nữ phường Phúc Lợi lần thứ XXIV sẽ thành công tốt đẹp vì mục tiêu xây dựng phường Phúc Lợi giàu đẹp, văn minh./.