Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 22/04/2021 | 13:55  | Lượt xem: 63

Chiều ngày 20/4/2021, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban MTTQ phối hợp với Hội CCB, Hội Phụ nữ phường tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Loan-Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; và 280 ông, bà trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường, trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các thành ban công tác mặt trận 15 tổ dân phố, hội viên hội phụ nữ trên địa bàn phường.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên đã báo cáo chuyên đề về Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhằm giúp cho người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quang trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cũng như vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; và đặc biệt tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể các đồng chí có mặt tại hội nghị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.