Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Phúc Lợi triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021
Ngày đăng 03/11/2021 | 09:40  | Lượt xem: 54

Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2021, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Phúc Lợi, Ủy ban MTTQ phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch liên tịch số 39/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 02/11/2021 về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021.

Dự hội nghị có lãnh đạo UBND phường, các ông bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các ông bà Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng dân phố của 15 tổ dân phố. Đồng chí Nguyễn Thị Loan- Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cùng đồng chí Phạm Hoài Nam-PCT UBND phường chủ trì hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo UBND phường đồng chí Phạm Hoài Nam-PCT UBND triển khai kế hoạch liên tịch. Theo như kế hoạch mục đích kế hoạch là tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, thông qua Ngày hội của toàn dân nhằm tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, dịch bệnh, đẩy mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021). Thông qua Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam; về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận tại hội nghị triển khai đồng chí Nguyễn Thị Loan-Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ phường đã nêu rõ: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 được tổ chức đảm bảo an toàn, trang trọng, thiết thực, hiệu quả bằng các hình thức phù hợp tùy theo tình hình dịch bệnh của từng phường. Tổ chức Ngày hội phải thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; tạo được khí thế thi đua, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của phường, Quận./.