Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Ngày đăng 01/02/2021 | 11:10  | Lượt xem: 180

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 18/01/2021 của UBND - Uỷ ban MTTQ phường Phúc Lợi về việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021 bàn các biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Từ ngày 23/01 đến ngày 31/01/2021,15/15 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân theo đúng yêu cầu nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra.

Nhằm đánh giá kết quả tổ chức và thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 và bàn các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện năm 2021, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với xây dựng tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh, phường văn minh đô thị và thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”. Hội nghị tại các tổ dân phố đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp bàn các giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hành vi ứng xử văn hoá, giữ gìn trật tự đô thị, bàn biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ hộ cận nghèo, không phát sinh hộ nghèo, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, TDP văn hóa, tổ dân phố xanh-sạch-đẹp-văn minh. Hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền và MTTQ các cấp phát động, đăng ký các mô hình mới, tuyên truyền vận động nhân dân chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường tham dự trực tiếp tại các tổ dân phố đánh giá cao Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố tổ chức năm 2021 đã bảo đảm tính thiết thực, thực sự phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, khai thác tiềm năng trí tuệ của nhân dân, xây dựng khối đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao, góp phần xây dựng phường Phúc Lợi ngày càng giàu đẹp văn minh.

Trên cơ sở các ý kiến của nhân dân tại các tổ dân phố, UBND phường sẽ tổng hợp báo cáo và tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân cấp phường./.

Một số hình ảnh tại hội nghị đại biểu nhân dân các tổ dân phố