Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Vai trò Mặt trận Tổ quốc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường Phúc Lợi
Ngày đăng 17/08/2023 | 15:24  | Lượt xem: 72

Để triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc phường Phúc Lợi và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

(MTTQ phường Phúc Lợi phối hợp tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2013 - 2023. Ảnh: Lê Chính)

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên phối hợp với Công an phường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân; vận động Nhân dân nêu cao cảnh giác không nghe, không làm theo các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS. Trong năm, đã phối hợp tuyên truyền được 5 cuộc với hơn 450 người tham gia, viết hàng chục tin, bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của phường, trang fanpage MTTQ phường. Qua đó nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là xung quanh vấn đề biển đông, vấn đề đăk lắk, dân tộc, tôn giáo, chủ quyền, nhân quyền…. Phối hợp tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông, đô thị văn minh, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và hủ tục lạc hậu khác đến trên 95% hộ dân.

(Ban Công tác mặt trận tổ dân phố phát biểu xây dựng các hương ước, quy ước tổ dân phố. Ảnh: Nguyễn Loan)

Không chỉ tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, mà còn phối hợp với BGH các nhà trường tuyên truyền đến đối tượng học sinh, lồng ghép vào trong các môn học ngoại khóa trong chấp hành khi tham gia giao thông, an toàn học đường, tuyên truyền tác hại của ma túy..,

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ và các tổ chức thành viên phát động và tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước; xây dựng nhiều mô hình tự quản hiệu quả từ cộng đồng dân cư. Trong đó, nổi bật là phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Phát huy vai trò người tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư, thông qua đó để tuyên truyền, vận động họ hàng, dòng tộc, giáo dân, ý thức, trách nhiệm hơn trong công tác phòng, chống tội phạm, giáo dục con cháu không tham gia các tệ nạn xã hội, nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt các hương ước, quy ước tổ dân phố đã được các hộ gia đình ký cam kết. Đề xuất các cơ quan chức năng kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội… góp phần tăng cường tính bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên động lực mới để xây dựng lòng tin, sự đồng thuận xã hội trong xây dựng phong trào.

MTTQ phường và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Công an tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo, tự quản của nhân dân như: Camera giám sát an ninh tại các TDP; mô hình “Cổng trường an toàn” của đoàn thanh niên, mô hình “Phụ nữ với an toàn giao thông”, mô hình “CCB tham gia tuyên truyền không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, mái che, mái vẩy”, mô hình “Liên gia PCCC” , Tổ tự quản an toàn giao thông..., góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

(Mô hình Hội CCB tham gia tuyên truyền không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, mái che, mái vẩy. Ảnh: Thế Sương)

Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả đã góp phần không nhỏ trong đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn; việc xây dựng hiệu quả các mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của mỗi tổ chức hội, đoàn thể, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tại phường. Nhờ vậy, hàng năm người dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, xử lý thu hồi tài sản giá trị lớn trả lại cho người bị hại, đồng thời, số đối tượng tội phạm trên địa bàn phường giảm rõ rệt, hạn chế phát sinh các loại tội phạm và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân… Nhiều mâu thuẫn trong nhân dân xảy ra từ những việc rất nhỏ như: tranh chấp đất đai, xây dựng, buôn bán kinh doanh.vv..Do vậy việc thành lập tổ hòa giải tại Tổ dân phố rất quan trọng, với 17 tổ hòa giải tại 17 tổ dân phố luôn phát huy được hiệu quả trong giải quyết những mâu thuẫn mới phát sinh.

Để triển khai sâu rộng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường, UBMTTQ phường triển khai gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phối hợp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đưa các nội dung vận động an ninh trật tự vào các tiêu chí đánh giá, xét công nhận các danh hiệu “gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc đã chủ động phối hợp với các đoàn thể phân công cán bộ phụ trách, cũng như chỉ đạo Ban công tác mặt trận bám sát địa bàn tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức thực hiện tốt các nội dung, quy định, tiêu chí về xây dựng phường văn minh đô thị, nhất là giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ,…

(MTTQ phường tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ảnh: Nguyễn Loan)

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an phường tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường; thông qua Ngày hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung phong trào đến từng người dân. Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ hết sức quan trọng để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phải làm thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Để đạt được kết quả trên là có sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Chương trình hành động, kế hoạch của các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm, quyền lợi trong công tác phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng được nhiều mô hình, tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm ngay tại địa bàn tổ dân phố. Đưa công tác phòng, chống tội phạm thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội, tạo thế chủ động trong phòng ngừa, ngăn chặn các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, tạo điều kiện để nhân dân tham gia trực tiếp vào công tác phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường./.