Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Phúc Lợi sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội
Ngày đăng 15/09/2023 | 18:01  | Lượt xem: 30

Thực hiện Kế hoạch số 187-KH/QU của Quận uỷ Long Biên, Kế hoạch số 82-KH/ĐU, chiều ngày 12/9/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về thực hiện Chỉ thị số 24 - CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội.

Dự và chỉ đạo sinh hoạt có đồng chí Đoàn Anh Thư - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy. Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Loan - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, cùng các ông, bà trong Ban thường trực, Ủy ban MTTQ phường.

Tại buổi sinh hoạt, Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ phường đã quán triệt mục đích yêu cầu của buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng; đánh giá tình hình thực tế việc triển khai nhiệm vụ của Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường. Định hướng buổi sinh hoạt tập trung vào các nhóm vấn đề: Đổi mới phương thức điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, các quy trình làm việc phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Tại hội nghị có 7 ý kiến phát biểu, tập trung vào các nội dung: việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ của cấp trên cũng như Đảng ủy phường; vai trò trách nhiệm lãnh đạo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác giám sát phản biện theo quy định; thực hiện các giải pháp kiểm tra giám sát thực hiện chỉ thị 24 của Thành ủy và Kế hoạch 186 của Quận ủy, Kế hoạch 82 của Đảng ủy phường trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đoàn Anh Thư - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy đã nhấn mạnh một số nội dung của Chỉ thị 24 cần quan tâm. Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường đã nghiêm túc thực hiện buổi sinh hoạt chính trị, thông qua đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, cần đề ra những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo Phó Bí thư thường trực và các ý kiến phát biểu trong buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Loan- Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường khẳng định Ban thường trực UBMTTQ phường là một tập thể đoàn kết, luôn đổi mới, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời thích ứng với tình hình thực tế địa phương. Trong thời gian tới, Ban thường trực UBMTTQ phường tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ của địa phương. Chỉ đạo Ban thường trực, Ban công tác mặt trận tổ dân phố thực hiện nghiêm túc và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 24 - CT/TU của Ban thường vụ Thành uỷ trên hệ thống MTTQ phường./.