Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị nhân dân năm 2016 của tổ dân phố 11
Ngày đăng 13/03/2017 | 15:06  | Lượt xem: 707

Trong năm 2016, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 11 phường Phúc Lợi luôn đoàn kết, đồng lòng thực hiện có hiệu nghị quyết hội nghị nhân dân đề ra, giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa.

Nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc bàn và quyết định những nội dung nhằm nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.  Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016 tập trung bàn và thực hiện  nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị" nhất là nâng cao ý thức tự quản giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tuyên truyền việc chấp hành pháp luật ở địa bàn khu dân cư…

Ngay từ đầu năm 2016, để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân đạt hiệu quả cao, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công đảng viên thực hiện phụ trách các hộ gia đình. Hàng quý có đánh giá nhiệm vụ của Đảng viên được giao theo dõi giám sát các đoàn thể, nắm bắt kịp thời những khó khăn, lý do để cùng tổ chức, thường xuyên họp phân tích và tìm ra nguyên nhân cùng nhau giải quyết kịp thời, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn vận động nhân dân trong tổ dân phố, hội viên, đoàn viên trong chi hội tích cực thực hiện nội dung Nghị quyết hội nghị nhân dân thông qua.

Với sự lãnh đạo của chi bộ, sự chủ động của Ban vận đông tổ dân phố, các chi hội đoàn thể và sự đồng thuận ủng hộ hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua của nhân dân, tổ dân phố 11 đã triển khai và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

* Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội:   Trong năm qua, trên địa bàn tổ có 7 đám cưới chỉ ăn 1 buổi trong 1 ngày; 5/7 người qua đời thực hiện hỏa táng đạt 72%; Nhân dân trong tổ luôn phát huy tinh thần đoàn kết tích cực tham gia lễ hội, thực hiện tốt nếp sống văn minh ở nơi thờ tự, không vướng vào mê tín dị đoan hay cờ bạc, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng…

* Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa: Tổ dân phố đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng , pháp luật của nhà nước và các cuộc vận động do cấp trên phát động. Thu thuế đất phi nông nghiệp đạt 100%; thu các loại quỹ đạt 100%, 100% các hộ kinh doanh mặt đường thực hiện ký cam kết, 100% hộ gia đình chấp hành tốt các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn Tổ dân phố, 100% các hộ hộ dân xây dựng có phép, niêm yết giấy phép, nộp thuế xây dựng, che chắn công trình xây dựng, nhân dân trong tổ dân phố chấp hành tốt luật giao thông khi tham gia giao thông không có vụ tai nạn giao thông lớn nào xảy ra, không có trường hợp vi phạm giao thông vi phạm về tổ dân phố, thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy, không có vụ cháy nào xảy ra, năm 2016 tổ có  205 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) tỷ lệ 100% (Trong đó: 186 hộ đạt GĐVH, tỷ lệ  91,5 %)….

Ngoài ra, năm 2016, tổ dân phố đã đảm nhận 01 tuyến đường tự quản tham gia thi đua với quận, phường. Qua các đợt kiểm tra, giám sát của Ủy ban nhân dân (UBND) và Ủy ban Măt trận Tổ quốc phường tuyến đường tổ 11 luôn được đánh giá đạt tuyến đường xanh sạch đẹp.  Để có được kết quả trên đó là sự nỗ lực của tổ trưởng liên gia đã phối hợp với các chi hội đoàn thể phụ trách tuyến đường trong tổ dân phố, thực hiện tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, không thả rông súc vật, không vứt rác bừa bãi, không để thùng rác và túi rác trước cửa nhà, không bán hàng, để xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, mái che mái vẩy, bục bệ. ..

Bên cạnh những những kết đạt được, năm 2016, tổ dân phố số 11 còn một số hạn chế tồn tại cần khắc phục như: Công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, tổ trưởng dân phố chưa thường xuyên, chưa kịp thời. Một số hộ dân chưa nhận thức được trách nhiệm của mình trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, vẫn còn hiện tượng vi phạm về vệ sinh môi trường , chăn nuôi chưa đảm bảo vệ sinh ảnh hưởng đến các hộ xung quanh làm ô nhiễm môi trường; Vẫn còn có 01 cặp vợ chồng sinh con thứ 3; Nhân dân tham dự hội họp của tổ còn vắng và chưa đúng giờ.

Nhằm khắc phục nhưng tồn tại hạn chế trong thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân, tổ dân phố số 11 đã rút ra được những bài học kinh nghiêm: Hàng tháng cấp ủy chi bộ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân của tổ dân phố và các chi hội đoàn thể, các hộ gia đình. Tăng cường công tác vận động tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua của tổ. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên tổ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban vận động tổ dân phố trong việc tuyên truyền, vận động và trong công tác phối hợp với tổ dân phố, thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Phát huy tinh thần đoàn kết nhân dân tổ dân phố 11 quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2017.