Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Nhân dân tổ 10 nghiêm túc chấp hành nộp thuế phi nông nghiệp
Ngày đăng 14/04/2017 | 16:43  | Lượt xem: 403

Sáng ngày 13/4/207, 177/197 hộ tổ dân phố số 10 nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đất phi nông nghiệp tại nhà văn hóa khối 4.

Thực hiện kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND phường Phúc Lợi về việc tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2017. Tổ dân phố số 10 đã phối hợp với tổ thu thuế UBND phường triển khai kế hoạch đến toàn thể nhân dân. Niêm yết công khai danh sách các hộ đóng thuế, mã số thuế, diện tích, số tiền trên 2 bảng tin tổ.

Ngày 9/4/2017, toàn bộ 197 hộ sử dụng đất phi nông nghiệp đã được cán bộ tổ dân phố số 10 đưa thông báo nộp thuế đến tận gia đình. Góp phần không nhỏ cho kết quả trên là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, tổ dân phố. Tuyên truyền, vận động nhân dân của tổ dân vận, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể trong tổ dân phố.