Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ dân phố số 1+ 2+ 3 phường Phúc Lợi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017
Ngày đăng 20/11/2017 | 09:24  | Lượt xem: 302

Tối ngày 18/11/2017 tại nhà văn hóa khối I, Tổ dân phố số 1+ 2+ 3 phường Phúc Lợi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2017)

Dự ngày hội đại đoàn kết có đồng chí Phạm Thị Kim Bình - Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Loan - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND; đồng chí Phạm Hoài Nam - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND; đồng chí Nguyễn Hữu Phúc - Phó chủ tịch UB MTTQ phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố , trưởng ban công tác mặt trận cùng toàn thể nhân dân thuộc tổ dân phố số 1+ 2+3 phường Phúc Lợi.

Trong không khí nhân dân cả nước sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017.

Nhân dân tổ dân phố số 1+2+3 phường Phúc Lợi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2017) đánh giá kết quả 1 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, biểu dương các tập thể, gia đình cá nhân những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, hướng dẫn triển khai của UB Mặt trận Tổ quốc phường và sự vào cuộc kịp thời của Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa tổ dân phố, sự phối kết hợp của các chi hội đoàn thể và sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của nhân dân trong khối dân cư. Khối dân cư số 1 đã tổ chức thực hiện tốt 05 cuộc vận động. Đó là phong trào đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và bước phát triển chung sức xay dựng đô thị văn minh, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành maanhj, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,  phong trào đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành đương lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái.

 Kết quả năm 2017, Khối dân cư số 1 được công nhận 627/717 gia đình đạt gia đình văn hóa 03 năm liền. Công tác khuyến học, khuyến tài được các chi bộ tổ dân phố hết sức quan tâm và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Năm 2017 khối dân cư số 1 đã tặng quà cho 587 học sinh đạt học sinh giỏi có thành tích cao trong học tập. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của cụm dân cư khối 1 ngày càng được nâng cao.

Tại ngày hội đại đoàn kết dân tộc, các đồng chí lãnh đạo phường đã trao 15 giấy chứng nhận gia đình văn hóa tiêu biểu và tặng 08 xuất quà cho 08 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 Phát huy kết quả đã đạt được đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tập trung thực hiện nâng cao chất lượng nội dung tiêu chí cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", quan tâm xây dựng đề xuất biểu dương kịp thời, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Một số hình ảnh:

Đ/c Phạm Thị Kim Bình - Phó bí thư TT Đảng ủy tặng quà cho các gia đình đạt danh hiệu GĐVH tiêu biểu

Đ/c Phạm Hoài Nam - ĐUV, PCT UBND phường tặng quà cho các gia đình có HCKK

Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội