Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Hội nghị Chi bộ 5 với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 29/07/2020 | 08:21  | Lượt xem: 587

Tối ngày 29/7/2020, Chi bộ 5 phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị Chi bộ 5 với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị; đồng chí Bí thư Đảng ủy thông tin tình hình thực hiện kinh tế, văn hóa, xã hội phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội phường 6 tháng cuối năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Tổ trưởng Tổ dân phố, đồng chí cán bộ, đảng viên sinh hoạt hai chiều, cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ 5 phường Phúc Lợi.

Thực hiện quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Hà Huy Nên - Bí thư Chi bộ 5 đã báo cáo về kết quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó tập trung về các vấn đề: Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; lãnh đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng phường văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa, vấn đề thu thuế, quỹ ở địa bàn dân cư.

Đồng chí Hà Huy Nên - Bí thư chi bộ báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đã thông tin về tình hình thực hiện kinh tế, văn hóa, xã hội phường 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng cuối năm. Trong đó đồng chí nhấn mạnh, chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ IV, Chi bộ cần nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Rà soát, nắm bắt các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để trợ cấp trong đợt dịch Covid và tham mưu với Đảng ủy phường, đề xuất với chính quyền làm tốt công tác phòng chống dịch bệnhĐồng thời tăng cường đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn phường. Đối với các đồng chí đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp cần thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt Đảng tại nơi làm việc; có trách nhiệm “thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú” nhằm gần gũi nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của dân nơi cư trú. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các công tác xã hội ở nơi cư trú, các quy định của tổ dân phố. Tích cực tham gia các cuộc họp do đại diện cấp uỷ phường, hoặc chi uỷ nơi cư trú triệu tập, góp ý kiến với chi uỷ, đảng uỷ ở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương./.