Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Cán bộ, đảng viên chi bộ tổ dân phố số 15, phường Phúc Lợi sinh hoạt "tự soi, tự sửa"
Ngày đăng 05/04/2022 | 14:23  | Lượt xem: 140

Tối ngày 04/4/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Lanh – Bí thư chi bộ tổ dân phố số 15. Toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 15, trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Lợi (Quận Long Biên) tổ chức sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Dự buổi sinh hoạt có 11/11 đồng chí cán bộ, đảng viên của Chi bộ.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” của Chi bộ được thực hiện theo chỉ đạo của Quận ủy Long Biên và Đảng ủy phường Phúc Lợi. Đồng thời qua thực hiện, Chi bộ xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tăng cường đoàn kết, thống nhất, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tổ dân phố số 15 đối với Đảng. Trước khi tổ chức sinh hoạt, Chi bộ tổ dân phố số 15 đã quán triệt tới 100% đảng viên bám sát những văn bản chủ yếu và nội dung cơ bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); định hướng các nội dung mà trọng tâm là 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương,...

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 15 đã tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình; đồng thời chi bộ cũng thẳng thắn, góp ý cho các đảng viên chỉ ra các biểu hiệu mắc phải trong 27 biểu hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII), đồng thời đề ra các giải pháp và lộ trình khắc phục trong thời gian đến./.