Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ tổ dân phố số 05 học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 04/03/2022 | 16:11  | Lượt xem: 140

Ngày 03/3/2022, Chi bộ Tổ dân phố số 05 đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và Quy định số 37 – QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Ngày 03/3/2022, Chi bộ Tổ dân phố số 05 đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 37 – QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm cho toàn thể đảng viên của Chi bộ theo hình thức phát Video do Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên cung cấp.

(Các đảng viên tham gia học tập, quán triệt - Ảnh: BTCB tổ 5)

Vì điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những ngày gần đây số ca mắc nhiễm trên địa bàn Thành phố Hà Nội tăng cao, do đó, chi bộ tổ dân phố số 05 đã chia tách thành 02 buổi với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt 85%, số đảng viên còn lại là các trường hợp F0, F1 phải thực hiện cách ly nên chi bộ tổ dân phố số 05 bố trí học tập, quán triệt sau.

Tại buổi học tập, quán triệt, các đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 05 đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà – Giảng viên cao cấp, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37 – QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Buổi học đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, số lượng tham gia./.