Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ tổ dân phố số 6, phường Phúc Lợi tổ chức Sinh hoạt chuyên đề "tự soi, tự sửa"
Ngày đăng 05/04/2022 | 14:04  | Lượt xem: 121

Tối ngày 30/3/2022, Chi bộ tổ dân phố số 06, trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Lợi (Quận Long Biên) tổ chức sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Dự buổi sinh hoạt có 18/18 đồng chí cán bộ, đảng viên của Chi bộ. Đồng chí Hà Văn Chăm – Bí thư chi bộ tổ dân phố số 06 chủ trì hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy Long Biên và Đảng ủy phường Phúc Lợi, Chi bộ tổ dân phố số 06 đã triển khai thực hiện sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “tự soi, tự sửa” đảm bảo theo các bước triển khai, trong đó, Chi bộ đã quán triệt tới 100% đảng viên bám sát những văn bản chủ yếu và nội dung cơ bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); định hướng các nội dung mà trọng tâm là 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương,...

(Các đảng viên của chi bộ báo cáo Kế hoạch tu dưỡng - Ảnh: Văn Chăm)

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” của Chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tăng cường đoàn kết, thống nhất, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng. 

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, toàn thể đảng viên tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình; gắn “tự soi, tự sửa” của tập thể với “tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên; nhận diện 27 biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên để sửa chữa, khắc phục, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên./.