Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 04/03/2022 | 10:50  | Lượt xem: 92

Ngày 02/3/2022, Chi bộ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo chỉ đạo của Đảng ủy phường Phúc Lợi.

Ngày 02/3/2022, Chi bộ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 37 – QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm cho toàn thể đảng viên của Chi bộ theo hình thức phát Video do Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên cung cấp trên nền tảng Zoom trực tuyến.

Buổi học tập, quán triệt, các đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà – Giảng viên cao cấp, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37 – QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Buổi học đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, số lượng tham gia./.