Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ dân phố 5, phường Phúc Lợi trao kinh phí giúp đỡ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn năm 2022
Ngày đăng 15/03/2022 | 15:23  | Lượt xem: 126

Thực hiện kế hoạch số 06/KH-MTTQ ngày 28/01/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững” năm 2022; cấp ủy-tổ dân phố-ban công tác mặt trận tổ 5 trao kinh phí hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổ dân phố.

Ngay từ đầu năm MTTQ phối hợp với UBND phường vận động các cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp giúp đỡ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn năm 2022. Hiện nay trên địa bàn phường có tổng số 16 hộ cận nghèo, trong đó 11 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được Quỹ thiện tâm tập đoàn Vingroup, Cấp ủy - tổ dân phố - Ban công tác mặt trận tổ 5, các đoàn thể phường giúp đỡ.

Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2022, Cấp ủy - tổ dân phố - Ban công tác mặt trận tổ 5 đã đến gia đình 03 hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tổ dân phố trao kinh phí hỗ trợ trong quý I/2022 với tổng số tiền 3.000.000 đồng (mỗi hộ 1.000.000 đồng/1 tháng).

Với số tiền tuy không lớn nhưng đã kịp thời động viên, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm, chia sẻ cùng cộng đồng của Cấp ủy - tổ dân phố - Ban công tác mặt trận tổ 5 trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp các hộ cận nghèo có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống./.