Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Cấp ủy, Tổ dân phố, Ban CTMT tổ 5 trao kinh phí giúp đỡ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn
Ngày đăng 16/09/2022 | 14:10  | Lượt xem: 80

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-MTTQ, ngày 28/01/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững” năm 2022; cấp ủy, tổ dân phố, Ban công tác mặt trận tổ 5 trao kinh phí hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổ dân phố quý III năm 2022.

Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2022, Cấp ủy - tổ dân phố - Ban công tác mặt trận tổ 5 đã đến gia đình 03 hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tổ dân phố trao kinh phí hỗ trợ trong quý III/2022 với tổng số tiền 3.000.000 đồng (mỗi hộ 1.000.000 đồng/1 tháng).

9 tháng MTTQ, các tổ chức thành viên cùng UBND phường đã tập trung huy động các nguồn lực, vận động tổ dân phố, các đoàn thể, tập đoàn Vin group hỗ trợ giúp đỡ 11 hộ với tổng số tiền 52,2 triệu đồng.

 

Với số tiền tuy không lớn nhưng đã kịp thời động viên, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm, chia sẻ cùng cộng đồng của Cấp ủy - tổ dân phố - Ban công tác mặt trận tổ 5 trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp các hộ cận nghèo có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống./.