Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ tổ dân phố 2020 - 2022 phường Phúc Lợi
Ngày đăng 21/12/2022 | 10:05  | Lượt xem: 64

Nhiệm kỳ tổ dân phố 2020-2022 trên địa bàn phường Phúc Lợi đã kết thúc, để bắt đầu nhiệm kỳ mới 2022-2025, trên đây là một số kết quả nổi bật mà các tổ dân phố trên địa bàn phường Phúc Lợi đã làm được trong nhiệm kỳ qua

1. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND phường trong công tác phòng chống dịch theo đúng phương án, kịch bản đã triển khai, hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa chống dịch, vừa đảm bảo an toàn điểm bầu cử khi có tình huống phát sinh tình huống liên quan đến ca bệnh Covid-19 tại công trường thi công dự án trường THCS Lê Quý Đôn.

Các điểm bầu cử đã thực hiện tốt công tác bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử đúng thời gian, số liệu chính xác, phường thực hiện tổng hợp kết quả bầu cử đúng thời gian, tiến độ quy định. Số liệu đảm bảo chính xác, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao: 99,91%, bầu đủ số lượng đại biểu được bầu theo quy định, không có đơn vị bầu cử nào phải bầu thêm, không có đơn vị bầu cử nào vi phạm pháp luật trong công tác bầu cử

 

2. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19:

Các tổ dân phố đã thiết lập và duy trì 39 chốt bảo vệ vùng xanh, không để người địa phương khác đến khu dân cư nhưng vẫn đảm bảo giao thông, không “ngăn sông cấm chợ”. Huy động lực lượng tham gia bảo vệ "Vùng xanh": Chủ yếu là lực lượng tại chỗ, phát huy tối đa tính tự quản của nhân dân, huy động lực lượng trẻ tích cực tham gia, trong đó lực lượng nòng cốt cán bộ tổ dân phố, các tổ covid cộng đồng.

Cung ứng thực phẩm, hàng hóa trong "Vùng xanh": Thực hiện việc phát phiếu đi chợ cho gần 10.000 hộ dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của quận.

Tổ chức ký cam kết bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch đến 8.076 hộ làm 2 đợt:  Đợt 1 ký cam kết: “Thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 Trong thời gian giãn cách xã hội”; Đợt 2 ký cam kết: “Thực hiện gia đình an toàn Covid 19”.

Các tổ dân phố vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê trọ cho người lao động thuê trọ trên địa bàn được 480 phòng trọ với số tiền 363.780.000 đồng/ tháng. Nhân dân trên địa bàn chung tay chống dịch, ủng hộ các chốt bảo vệ “vùng xanh” tổng số tiền 26.300.000 đồng, 125 thùng nước uống, 21 thùng sữa, 160 kg hoa quả, 27 hộp khẩu trang, 50 chai nước sát khuẩn, trên 100 xuất bánh, xôi các loại,..

Kết thúc đợt thi đua cao điểm thiết lập và bảo vệ các khu vực không có dịch Covid-19 “vùng xanh”  bằng những biện pháp quyết liệt, phường Phúc Lợi đã bảo vệ vững chắc vùng xanh, 15/15 tổ dân phố, 2  chung cư gần khu dân cư không có ca nhiễm Covid

 

3. Thực hiện chủ đề năm

Trong nhiệm kỳ tổ dân phố năm 2020-2022 chủ đề năm xuyên suốt của quận Long Biên tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị. Trong đó chủ đề năm 2020 là :“Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, chủ đề năm 2021 “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”, chủ đề năm 2022 “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Năm 2020 12/14 đạt tổ dân phố “Xanh, sạch, đẹp, văn minh” (tổ 1 và tổ 11 không đạt), 04 TDP (7,8,13,14)  đạt TDP “Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” cấp quận; Năm 2021 15/15 đạt tổ dân phố “Xanh, sạch, đẹp, văn minh”, 04 tổ dân phố đạt tổ dân phố xanh – sạch – đẹp cấp Quận (1, 13, 14, 15); Năm 2022 2021 15/15 đạt tổ dân phố “Xanh, sạch, đẹp, văn minh”, Đề xuất quận công nhậ 06 tổ dân phố đạt tổ dân phố xanh – sạch – đẹp cấp Quận (1, 3, 5, 13, 14, 15). Kết quả thực hiện cụ thể:

* Công tác quản lý đất đai, GPMB:

Trong nhiệm kỳ, trên địa bàn phường triển khai thực hiện GPMB đối với 05 dự án chuyển tiếp. Mặc dù khối lượng công việc lớn, tình hình quản lý, sử dụng đất của các hộ phức tạp, sai lệch giữa hồ sơ và thực tế nhiều, nhiều bất cập, vướng mắc trong chính sách đền bù, hỗ trợ: Giá đất ao vườn, chính sách tái định cư, đơn giá đền bù đất...nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của phường trong việc trong việc thực hiện chủ đề năm của quận, 100% các hộ đã đồng thuận, phối hợp trong việc cung cấp tài liệu hồ sơ, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác GPMB, các hộ dân đã nhận tiền bàn giao mặt bằng đầy đủ, có hộ chưa có phương án, chưa được nhận tiền cũng tự tháo dỡ nhà cửa, công trình trên đất bàn giao mặt bằng để thi công.

* Công tác quản lý trật tự đô thị:

Các tổ dân phố đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân thực hiện tốt các quy định về TTĐT. Kịp thời báo cáo UBND phường các trường hợp không chấp hành để chỉ đạo, xử lý. Kết hợp với trật tự xây dựng, lực lượng công an, TTĐT phường xử lý tốt các vi phạm đô thị về bục bệ, mái che, mái vẩy tại các tổ dân phố. Đăng ký 16 tuyến tự quản về văn minh đô thị: kết quả có 11/16  tuyến ngõ cơ bản đã đảm bảo đạt tiêu chí về TTĐT và còn 5/16 tuyến vẫn còn hiện tượng vi phạm về TTĐT cần được tiếp tục khắc phục, xử lý. Các Tổ dân phố đã triển khai thực việc trang trí làm đẹp, sơn sửa, vẽ tranh bích họa đối với các đoạn tường xuống cấp, cũ hỏng trên các tuyến đường, ngõ; làm sạch đẹp các bồn cây xanh (Trang trí, trồng cỏ, cây, hoa): Ngõ 195/2, ngõ 193, ngõ 83,...

* Công tác quản lý trật tự xây dựng:

Các tổ dân phố phối hợp cung cấp kịp thời thông tin các trường hợp vi phạm TTXD để xử lý. Nhân dân thực hiện và chấp hành quy định về việc xin cấp phép xây dựng 100% các công trình xây dựng trong nhiệm kỳ đều có phép.

* Công tác vệ sinh môi trường:

Câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường” phối hợp cùng các đoàn thể, tổ dân phố duy trì tổng vệ sinh vào thứ 7 hàng tuần, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, điểm công cộng trên địa bàn phường. Nhìn chung các tổ dân phố đã đã tuyên truyền thực hiện phối hợp tương đối tốt trong việc thực hiện đề án thu gom rác thải. Việc chấp hành quy định và thời gian đổ rác của các hộ dân được thực hiện tương đối nghiêm túc.

4. Vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội:

Duy trì thực hiện phương án sản xuất nông nghiệp gieo cấy lúa trong khung thời vụ; tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sản xuất cây ăn quả, nhiều hộ gia đình đã phát triển thành trang trại cho thu nhập cao.

Duy trì hoạt động chợ Phúc Lợi theo tiêu chí chợ văn minh thương mại, tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn phường

15/15 tổ dân phố thực hiện phối hợp các văn bản pháp luật về thuế, chính sách thuế mới, bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm, các hộ kinh doanh nộp thuế hàng năm...., rà soát, điều chỉnh tăng giảm kịp thời; phối hợp đôn đốc thu nợ đọng các loại thuế.

Phối hợp các tổ chức, đoàn thể tạo điều kiện cho nhân dân, hội viên vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để  phát triển sản xuất tạo công ăn việc làm.

5. Vận động nhân dân thực hiện các quy định và tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội:

* Công tác khuyến học, khuyến tài:

Vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào khuyến học, hàng năm các tổ dân phố đều tổ chức tặng quà động viên các cháu có thành tích cao trong học tập; vận động xây dựng dòng họ khuyến học, gia đình khuyến học.

* Công tác chăm sóc, giáo dục, thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè:

Tổ dân phố kết hợp với đoàn thanh niên, cộng tác viên dân số tổ chức tốt các hoạt động hè với nhiều nội dung phong phú bổ ích, động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, trẻ em nghèo vượt khó. Kết hợp với UBND phường, các ban ngành đoàn thể tổ chức tặng quà cho các cháu nhân dịp tết 1/6 và tết trung thu. Tổ chức cho các cháu thiếu niên nhi đồng đi thăm quan các di tích danh lam thắng cảnh của đất nước.

* Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác đảm bảo an sinh - xã hội:

Các tổ dân phố làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phối hợp với UBND phường tổ chức thăm hỏi tặng quà các cấp tới các đối tượng chính sách Năm 2020 toàn phường có 30 hộ cận nghèo, rà soát đến hết năm 2022 toàn phường chỉ còn 13 hộ cận nghèo. Vận động nhân dân tham gia ủng hộ các loại quỹ như quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em.... Kết quả ủng hộ các loại quỹ đều đạt kế hoạch giao, một số tổ dân phố đạt kết quả thu cao như tổ 3, 5, 13.

Công tác Dân số kế hoạch hóa gia đình: giảm tỷ suất sinh thô và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 hàng năm đều vượt kế hoạch quận giao

* Tổ chức, tham gia lễ hội truyền thống, kỷ niệm ngày thành lập tổ dân phố, xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục -thể thao.

Trong nhiệm kỳ các tổ dân phố cơ bản thực hiện tốt việc nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, chấp hành luật giao thông, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu... Thực hiện tang văn minh 164/168 trường hợp đạt 97,61%

Tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, số hộ đăng ký gia đình văn hóa hàng năm, số hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm, hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục được quận, phường biểu dương khen thưởng, tỷ lệ tổ dân phố văn hóa và gia đình văn hóa hàng năm đều vượt kế hoạch quận giao

6. Vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh - trật tự, an toàn - xã hội

* Tham gia giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện công tác quân sự địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với công an phường, ban bảo vệ dân phố thường xuyên  nhắc nhở nhân dân trong tổ nâng cao cảnh giác phòng chống và tố giác tội phạm. tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện luật giao thông, phòng cháy nổ. Kịp thời giải quyết tốt các  mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân,  trong nhiệm kỳ qua các tổ dân phố đã cung cấp cho công an phường nhiều nguồn tin có giá trị, phối hợp làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội vv…do vậy tình hình an ninh chính trị tại các tổ dân phố được ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, không xảy ra các vụ trọng án tại các tổ dân phố. 

Phối hợp với Ban công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị trong tổ tuyên truyền, giải quyết kịp thời một số vụ việc mâu thuẫn phát sinh tại các cụm dân cư. Tổ chức xây dựng tổ liên gia, hòa giải giải quyết các vụ việc mâu thuẫn phát sinh ở tổ dân phố. 100% TDP đăng ký tổ hòa giải 5 tốt, thông qua công tác tuyên truyền và công tác hòa giải  góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị,  tạo ý thức chủ động tích cực tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật của nhân dân tại các tổ dân phố.

Làm tốt công tác tuyên truyền, công tác vận động thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhiệm kỳ 2020-2022 bàn giao 26 thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu kế hoạch.  Phối hợp Ban chỉ huy quân sự phường rà soát 324 thanh niên trong độ tuổi 17 tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự, lập danh sách xét sơ tuyển khám sức khỏe thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

* Công tác phòng chống lụt bão, úng, tìm kiếm cứu nạn.

Hàng năm tham gia công tác phòng, chống lụt bão, úng, tìm kiếm cứu nạn ở tổ dân phố; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ.

Phối hợp UBND phường rà soát các công trình nhà ở có nguy cơ tốc mái, đổ sập; thường xuyên kiểm tra, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình sạt, lở trên địa bàn tổ dân phố; phối hợp Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của phường vận động nhân dân di dời người, tài sản khỏi vùng sạt, lở; tổ chức khơi thông cống rãnh, hạn chế thấp nhất ngập, úng.

7. Vận động nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận, UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện 6 quy chế dân chủ trong đó chỉ đạo các tổ dân phố phối hợp thực hiện tốt nội dung kế hoạch. Các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương về thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và 6 quy chế dân chủ. Thông qua việc thực hiện quy chế, quy ước ở cơ sở việc cưới , việc tang đã có nhiều chuyển biến, các hủ tục theo tập quán được xoá bỏ; Công trình đầu tư xây dựng được nhân dân theo dõi giám sát chặt chẽ vv… cũng thông qua việc thực hiện này  nhân dân  đã có nhiều ý kiến đóng góp với tinh thần xây dựng đối với vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy chi bộ đảng, cán bộ tổ dân phố. Qua đó làm tăng được lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo của đảng, và công tác quản lý điều hành của chính quyền. Công tác lãnh đạo tại các tổ dân phố từng bước đổi mới, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ tổ dân phố gần dân và có trách nhiệm với dân hơn, hạn chế  vi phạm góp phần vào củng cố, nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ tổ dân phố.

8. Kết quả thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp với ban công tác mặt trận và các chi hội, đoàn thể ở tổ dân phố.

Các tổ dân phố đã bám sát vào các chương trình, kế hoạch do UBND phường triển khai và Nghị quyết lãnh đạo của các chi bộ để thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo, tổ dân phố , Ban công tác mặt trận, các chi hội  đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện.

Nhìn chung dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, các tổ dân phố đã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch hàng năm cũng như các hoạt động chuyên đề khác.