Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ tổ dân phố số 2, Đảng bộ phường Phúc Lợi tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng
Ngày đăng 15/09/2023 | 18:02  | Lượt xem: 29

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/ĐU, ngày 13/9/2023, Chi bộ tổ dân phố số 2 tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về thực hiện Chỉ thị số 24 - CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã quán triệt mục đích yêu cầu của buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng; đánh giá tình hình thực tế việc triển khai nhiệm vụ của chi bộ. Định hướng buổi sinh hoạt tập trung vào các nhóm vấn đề: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc; việc phân công đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, việc đảng viên thực hiện các nhiệm vụ do chi bộ phân công; công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các chi hội đoàn thể.

Tại hội nghị có 9 ý kiến phát biểu, các đồng chí đảng viên đều nêu rõ nhận thức của cá nhân mình trong việc thực hiện Chỉ thị số 24 của Thành uỷ và việc tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24 là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật và  ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đối với người đứng đầu chi bộ và đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Loan - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đã nhấn mạnh một số nội dung của Chỉ thị 24 cần quan tâm. Chi bộ tổ dân phố số 2 đã nghiêm túc thực hiện buổi sinh hoạt chính trị, thông qua đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, cần đề ra những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo,  đồng chí Bí thư cho bộ khẳng định  trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo đảng viên chi bộ thực hiện nghiêm túc và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 24 - CT/TU của Ban thường vụ Thành uỷ./.