học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Gương sáng Đảng viên: Người Bí thư chi bộ tận tụy với công việc
Ngày đăng 24/04/2018 | 10:22  | Lượt xem: 240

“Mẫu mực, chuyên tâm, tận tụy với công việc” là đánh giá của cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố 6, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội dành cho Bí thư Chi bộ tổ 6 – Đồng chí Kiều Văn Bảo

Năm 1968, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng thanh niên Kiều Văn Bảo đã bước chân vào cổng trường sư phạm. Với 40 năm trong cương vị nhà giáo, 36 năm tuổi đảng, dù ở cương vị công tác nào ông Kiều Văn Bảo cũng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2010, Ông Kiều Văn Bảo đã nghỉ hưu trở về địa phương. Đến năm 2012, được cán bộ, đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ tổ 6, Đảng bộ phường Phúc Lợi liên tục cho đến nay. Nhắc đến ông, người dân trong khu phố đều chung nhận xét: Ông là một đảng viên, một cựu giáo chức, một Bí thư chi bộ, một người đại biểu Hội đồng nhân dân phường luôn tận tụy, gương mẫu, hết lòng vì công việc của Đảng, của nhân dân.

Chi bộ tổ 6 thuộc Đảng bộ phường Phúc Lợi, quận Long Biên (Hà Nội) có trên 39 đảng viên, hầu hết đảng viên của chi bộ có tuổi đảng, tuổi đời cao, đại đa số đảng viên là cán bộ trung, cao cấp của Quân đội và công chức, viên chức của Đảng, Nhà nước, nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương. Với cương vị là Bí thư Chi bộ, ông Kiều Văn Bảo luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác. Ông luôn gương mẫu đi đầu thực hiện mọi nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, đoàn kết hòa nhã; thường xuyên lắng nghe ý kiến nguyện vọng của đảng viên, quần chúng nhân dân để phản ánh với cấp trên, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, khó khăn vướng mắc. Do vậy, ông luôn được quần chúng tin yêu mến phục. Đặc biệt, trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, ông luôn khích lệ đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến như việc góp ý vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Bản thân ông đã gương mẫu tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết của Đảng, qua đó đã phát huy được tính dân chủ, nhiều ý kiến đã được thống nhất. Mọi công việc của của chi bộ, tôt dân phố đều được đưa ra họp bàn, lấy ý kiến công khai và khi nào đa số Đảng viên, người dân đồng thuận thì mới triển khai thực hiện.

Không chỉ lồng ghép tuyên truyền các luật, văn bản của cấp trên trong cuộc họp chi bộ, ông còn tuyên truyền, phân tích cho đảng viên hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, giúp đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố nhận thức được trách nhiệm học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu dân cư văn hóa, ông đã phát huy tốt vai trò đứng đầu, sát cánh cùng tập thể chi ủy, chi bộ vận dụng sáng tạo trong việc chỉ đạo ở chi bộ mình, không ngại khó khăn, gian khổ, “nói đi đôi với làm”. Ông cùng chi bộ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vận động bà con chăm lo xây dựng gia đình, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu phố, đổi mới cách nghĩ, cách làm, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Là người lãnh đạo, 36 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng ông luôn trăn trở làm thế nào để giữ vững truyền thống tốt đẹp của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Bám sát chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, ông luôn duy trì hội ý thường xuyên trong Chi ủy, gặp gỡ trao đổi công việc với tổ trưởng dân phố để nắm tình hình và trao đổi về công việc để nhân dân thực hiện; tạo mọi điều kiện, động viên quần chúng hăng hái tham gia sinh hoạt trong các tổ chức chính trị xã hội, thi đua phát triển kinh tế. Thành tích nhiều năm liền là chi bộ trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Tổ dân phố 6 phường Phúc Lợi năm nào cũng được bình bầu là tổ đạt tiêu chuẩn văn hóa cấp phường, quận; 98% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; đảm bảo sự đoàn kết, hòa thuận trong nhân dân, trong từng gia đình, vệ sinh môi trường, tình hình an ninh trật tự ổn định. Nhân dân chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp đầy đủ các loại thuế, quỹ với nhà nước. Các phong trào thi đua của thành phố, của phường phát động đã được chi bộ hưởng ứng tích cực. Riêng cá nhân ông nhiều năm liền được chi bộ bình chọn là đảng viên tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác. Gia đình ông là gia đình văn hóa tiêu biểu, các con cháu thành đạt, sống và làm việc theo pháp luật. Làm bí thư chi bộ 6 năm liền, ông nhận thấy trong chi bộ ai cũng có thể làm bí thư chi bộ. Do tuổi đã cao, nhiều khóa ông muốn để các đồng chí khác làm công việc này, nhưng nhân dân tin tưởng, các đồng chí đảng viên trong chi bộ tín nhiệm ông tiếp tục tham gia làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Sự tín nhiệm này là động lực để ông tiếp tục càng phải cố gắng thật nhiều để có những đóng góp cho sự phát triển chung của phường Phúc Lợi, quận Long Biên và của Thủ đô Hà Nội.

Về với tổ dân phố 6 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội, ai cũng biết đến việc ông Kiều Văn Bảo là người có tấm lòng hảo tâm thường xuyên giúp đỡ bà con nhân dân phát triển kinh tế; làm từ thiện giúp đồng bào bị lũ lụt, giúp các cháu gia đình gặp khó khăn được đến trường học hành và vận động gia đình đảng viên xây dựng khu dân cư văn hóa, xanh sạch đẹp,…Không chỉ có vậy, ông, bà còn giúp đỡ những gia đình khó khăn về kinh tế; vận động các gia đình tham gia xây dựng đời sống văn hóa,…. Tổ dân phố số 6 là một trong những khu dân cư điển hình của phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Nói về Bí thư chi bộ Kiều Văn Bảo, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Phúc Lợi, quận Long Biên cho biết: Đồng chí Kiều Văn Bảo là một Bí thư điển hình, xuất sắc, một cán bộ mẫu mực, một đảng viên tận tụy, gương mẫu; là tấm gương sáng về “nói và làm”./.