học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng 19/08/2019 | 09:34  | Lượt xem: 414

Sáng ngày 18/8/2019, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Phúc Lợi “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị: “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp chí đối ngoại ban tuyên giáo TW Đảng, Nguyên phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; các đồng chí TT HĐND – UBND - UBMTTQ; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong đảng bộ phường.

     Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng báo cáo viên thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

    Đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp chí đối ngoại ban tuyên giáo TW Đảng báo cáo viên của hội nghị

     Đảng viên nghiêm túc học tập, tiếp thu các nội dung của hội nghị

     Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

     Bên cạnh đó, quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII, đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp chí đối ngoại ban tuyên giáo TW Đảng, Nguyên phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam đã giới thiệu các nội dung khi tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; tiêu chuẩn cấp ủy viên; thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy; quy trình nhân sự cấp ủy; thực hiện bầu cử trong đại hội.

     Cũng tại hội nghị toàn đảng bộ đã kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng Phường Phúc Lợi giàu đẹp, văn minh.

     Trên cơ sở những nội dung tiếp thu được, cán bộ, đảng viên phường Phúc Lợi sẽ áp dụng vào thực tiễn tại địa phương. Việc học tập, quán triệt Chỉ thị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.