học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Đảng ủy phường Phúc Lợi sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 19/03/2021 | 17:13  | Lượt xem: 300

Chiều ngày 19/3, Đảng ủy phường Phúc Lợi đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Thu Hằng - QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên; đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam phường, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng năm, Đảng ủy phường đã tổ chức các Hội nghị học tập cho cán bộ chủ chốt, đảng viên, quần chúng về học tập và quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề của Trung ương. Việc học tập chuyên đề hằng năm được Đảng ủy phường thực hiện nghiêm túc, đảm bảo, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 93%; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt được quan tâm đẩy mạnh. Cùng với đó, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, 100% các chi bộ trực thuộc thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, đánh giá Kế hoạch tu dưỡng cá nhân của cán bộ, đảng viên. Công tác phát hiện, bồi dưỡng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Qua đó, các mô hình hay, cách làm mới và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Thu Hằng – QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị các các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới,...

Tại Hội nghị, có 05 tập thể, 10 cá nhân được nhận được nhận giấy khen của Đảng ủy phường vì đã có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh”, giai đoạn 2016-2020./.