Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 UBND phường Phúc Lợi 26/09/2022
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 UBND phường Phúc Lợi 19/09/2022
37/LCTT Lịch công tác tuần 37 UBND phường Phúc Lợi 12/09/2022
36/LCTT Lịch công tác tuần 36 UBND phường Phúc Lợi 05/09/2022
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 UBND phường Phúc Lợi 29/08/2022
34/LCTT Lịch công tác tuần 34/UBND phường Phúc Lợi 22/08/2022
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 UBND phường Phúc Lợi 15/08/2022
32/LCTT Lịch công tác tuần 32 UBND phường Phúc Lợi 08/08/2022
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 UBND phường Phúc Lợi 01/08/2022
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 UBND phường Phúc Lợi 25/07/2022
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 UBND phường Phúc Lợi 18/07/2022
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 UBND phường Phúc Lợi 11/07/2022
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 UBND phường Phúc Lợi 04/07/2022
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 UBND phường Phúc Lợi 27/06/2022
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 UBND phường Phúc Lợi 20/06/2022
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 UBND phường Phúc Lợi 13/06/2022
23/LCTT Lịch công tác tuần 22 UBND phường Phúc Lợi 06/06/2022
22/LCTT Lịch công tác tuần 22 UBND phường Phúc Lợi 30/05/2022
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 UBND phường Phúc Lợi 23/05/2022
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 UBND phường Phúc Lợi 16/05/2022