Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
44/LCTT Lịch công tác tuần 44 UBND phường Phúc Lợi 26/10/2020
43/LCTT Lịch công tác tuần 43 UBND phường Phúc Lợi 19/10/2020
42/LCTT Lịch công tác tuần 42 UBND phường Phúc Lợi 12/10/2020
41/LCTT Lịch công tác tuần 41 UBND phường Phúc Lợi 05/10/2020
40/LCTT Lịch công tác tuần 40 UBND phường Phúc Lợi 28/09/2020
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 UBND phường Phúc Lợi 21/09/2020
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 UBND phường Phúc Lợi 14/09/2020
36/LCTT Lịch công tác tuần 36 UBND phường Phúc Lợi 01/09/2020
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 UBND phường Phúc Lợi 24/08/2020
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 UBND phường Phúc Lợi 17/08/2020
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 UBND phường Phúc Lợi 10/08/2020
32/LCTT Lịch công tác tuần 2 UBND phường Phúc Lợi 03/08/2020
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 UBND phường Phúc Lợi 27/07/2020
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 UBND phường Phúc Lợi 20/07/2020
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 UBND phường Phúc Lợi 13/07/2020
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 UBND phường Phúc Lợi 06/07/2020
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 UBND phường Phúc Lợi 29/06/2020
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 UBND phường Phúc Lợi 22/06/2020
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 UBND phường Phúc Lợi 15/06/2020
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 UBND phường Phúc Lợi 08/06/2020