Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
09/LCTT Lịch công tác tuần 09 UBND phường Phúc Lợi 01/03/2021
08/LCTT Lịch công tác tuần 08 UBND phường Phúc Lợi 22/02/2021
07/LCTT Lịch công tác tuần 7 UBND phường Phúc Lợi 17/02/2021
05/LCTT Lịch công tác tuần 5 UBND phường Phúc Lợi 01/02/2021
04/LCTT Lịch công tác tuần 04 UBND phường Phúc Lợi 25/01/2021
03/LCTT Lịch công tác tuần 3 UBND phường Phúc Lợi 18/01/2021
02/LCTT Lịch công tác tuần 02/2021 UBND phường Phúc Lợi 11/01/2021
01/LCTT Lịch công tác tuần 01/2021 UBND phường Phúc Lợi 04/01/2021
44/LCTT Lịch công tác tuần 44 UBND phường Phúc Lợi 26/10/2020
43/LCTT Lịch công tác tuần 43 UBND phường Phúc Lợi 19/10/2020
42/LCTT Lịch công tác tuần 42 UBND phường Phúc Lợi 12/10/2020
41/LCTT Lịch công tác tuần 41 UBND phường Phúc Lợi 05/10/2020
40/LCTT Lịch công tác tuần 40 UBND phường Phúc Lợi 28/09/2020
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 UBND phường Phúc Lợi 21/09/2020
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 UBND phường Phúc Lợi 14/09/2020
36/LCTT Lịch công tác tuần 36 UBND phường Phúc Lợi 01/09/2020
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 UBND phường Phúc Lợi 24/08/2020
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 UBND phường Phúc Lợi 17/08/2020
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 UBND phường Phúc Lợi 10/08/2020
32/LCTT Lịch công tác tuần 2 UBND phường Phúc Lợi 03/08/2020