Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
15/LCTT Lịch công tác tuần 15 UBND phường Phúc Lợi 07/04/2020
14/LCTT Lịch công tác tuần 14 UBND phường Phúc Lợi 30/03/2020
13/LCTT Lịch công tác tuần 13 UBND phường Phúc Lợi 23/03/2020
12/LCTT Lịch công tác tuần 12 UBND phường Phúc Lợi 16/03/2020
11/LCTT Lịch công tác tuần 11 UBND phường Phúc Lợi 09/03/2020
10/LCTT Lịch công tác tuần 10 UBND phường Phúc Lợi 02/03/2020
09/LCTT Lịch công tác tuần 9 UBND phường Phúc Lợi 24/02/2020
8/LCTT Lịch công tác tuần 8 UBND phường Phúc Lợi 17/02/2020
07/LCTT Lịch công tác tuần 07 UBND phường Phúc Lợi 10/02/2020
06/LCTT Lịch công tác tuần 6 UBND phường Phúc Lợi 03/02/2020
03/LCTT Lịch công tác tuần 03 UBND phường Phúc Lợi 15/01/2020
02/LCTT Lịch công tác tuần 02 UBND phường Phúc Lợi 06/01/2020
01/LCTT Lịch công tác tuần 01/2020 UBND phường Phúc Lợi 30/12/2019
50/LCTT Lịch công tác tuần 50 UBND phường Phúc Lợi 09/12/2019
49/LCTT Lịch công tác tuần 49 UBND phường Phúc Lợi 02/12/2019
48/LCTT Lịch công tác tuần 48 UBND phường Phúc Lợi 25/11/2019
47/LCTT Lịch công tác tuần 47 UBND phường Phúc Lợi 18/11/2019
46/LCTT Lịch công tác tuần 46 UBND phường Phúc Lợi 11/11/2019
45/LCTT Lịch công tác tuần 45 UBND phường Phúc Lợi 04/11/2019
44/LCTT Lịch công tác tuần 44 UBND phường Phúc Lợi 28/10/2019