Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 UBND phường Phúc Lợi 21/09/2020
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 UBND phường Phúc Lợi 14/09/2020
36/LCTT Lịch công tác tuần 36 UBND phường Phúc Lợi 01/09/2020
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 UBND phường Phúc Lợi 24/08/2020
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 UBND phường Phúc Lợi 17/08/2020
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 UBND phường Phúc Lợi 10/08/2020
32/LCTT Lịch công tác tuần 2 UBND phường Phúc Lợi 03/08/2020
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 UBND phường Phúc Lợi 27/07/2020
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 UBND phường Phúc Lợi 20/07/2020
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 UBND phường Phúc Lợi 13/07/2020
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 UBND phường Phúc Lợi 06/07/2020
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 UBND phường Phúc Lợi 29/06/2020
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 UBND phường Phúc Lợi 22/06/2020
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 UBND phường Phúc Lợi 15/06/2020
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 UBND phường Phúc Lợi 08/06/2020
23/LCTT Lịch công tác tuần 23 UBND phường Phúc Lợi 01/06/2020
22/LCTT Lịch công tác tuần 22 UBND phường Phúc Lợi 25/05/2020
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 UBND phường Phúc Lợi 18/05/2020
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 UBND phường Phúc Lợi 11/05/2020
19/LCTT Lịch công tác tuần 19 UBND phường Phúc Lợi 04/05/2020