Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 UBND phường Phúc Lợi 26/07/2021
29/LCTT Lịch công tác tuần 29 UBND phường Phúc Lợi 19/07/2021
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 UBND phường Phúc Lợi 12/07/2021
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 UBND phường Phúc Lợi 05/07/2021
26/LCTT Lịch công tác tuần 26 UBND phường Phúc Lợi 28/06/2021
25/LCTT Lịch công tác tuần 25 UBND phường Phúc Lợi 21/06/2021
24/LCTT Lịch công tác tuần 24 UBND phường Phúc Lợi 14/06/2021
23/LCTT Lịch tuần 23 UBND phường Phúc Lợi 07/06/2021
22/LCTT Lịch công tác tuần 22 UBND phường Phúc Lợi 31/05/2021
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 UBND phường Phúc Lợi 24/05/2021
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 UBND phường Phúc Lợi 17/05/2021
19/LCTT Lịch công tác tuần 19 UBND phường Phúc Lợi 10/05/2021
18/LCTT Lịch công tác tuần 18 UBND phường Phúc Lợi 04/05/2021
17/LCTT Lịch công tác tuần 17 UBND phường Phúc Lợi 26/04/2021
16/LCTT Lịch công tác tuần 16 UBND phường Phúc Lợi 19/04/2021
15/LCTT Lịch công tác tuần 15 UBND phường Phúc Lợi 12/04/2021
14/LCTT Lịch công tác tuần 14 UBND phường Phúc Lợi 05/04/2021
13/LCTT Lịch công tác tuần 13 UBND phường Phúc Lợi 29/03/2021
12/LCTT Lịch công tác tuần 12 UBND phường Phúc Lợi 22/03/2021
11/LCTT Lịch công tác tuần 11 UBND phường Phúc Lợi 15/03/2021