Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
37/LCTT Lịch công tác tuần 37 UBND phường Phúc Lợi 11/09/2023
36/LCTT Lịch công tác tuần 36 UBND phường Phúc Lợi 05/09/2023
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 UBND phường Phúc Lợi 28/08/2023
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 UBND phường Phúc Lợi 21/08/2023
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 UBND phường Phúc Lợi 14/08/2023
32/LCTT Lịch tuần 32 UBND phường Phúc Lợi 07/08/2023
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 UBND phường Phúc Lợi 22/05/2023
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 UBND phường Phúc Lợi 15/05/2023
19/LCTT Lịch công tác tuần 19 UBND phường Phúc Lợi 08/05/2023
17/LCTT Lịch công tác tuần 17 UBND phường Phúc Lợi 24/04/2023
16/LCTT Lịch công tác tuần 16 UBND phường Phúc Lợi 17/04/2023
15/LCTT Lịch công tác tuần 15 UBND phường Phúc Lợi 10/04/2023
13/LCTT Lịch công tác tuần 13 UBNd phường Phúc Lợi 27/03/2023
12/LCTT Lịch công tác tuần 12 UBND phường Phúc Lợi 20/03/2023
11/LCTT Lịch công tác tuần 13/2023 UBND phường Phúc Lợi 13/03/2023
10/LCTT Lịch công tác tuần 10/2023 UBND phường Phúc Lợi 06/03/2023
09/LCTT Lịch cong tác tuần 09/2023 UBND phường Phúc Lợi 27/02/2023
08/LCTT Lịch công tác tuần 08/2023 UBND phường Phúc Lợi 20/02/2023
07/LCTT Lịch công tác tuần 07/2023 UBND phường Phúc Lợi 13/02/2023
06/LCTT Lịch công tác tuần 06/2023 UBND phường Phúc Lợi 06/02/2023