Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
21/LCTT Lịch công tác tuần 21 UBND phường Phúc Lợi 23/05/2022
20/LCTT Lịch công tác tuần 20 UBND phường Phúc Lợi 16/05/2022
19/LCTT Lịch công tác tuần 19 UBND phường Phúc Lợi 09/05/2022
18/LCTT Lịch công tác tuần 18 UBND phường Phúc Lợi 04/05/2022
17/LCTT Lịch công tác tuần 17 UBND phường Phúc Lợi 25/04/2022
16/LCTT Lịch công tác tuần 16 UBND phường Phúc Lợi 18/04/2022
15/LCTT Lịch công tác tuần 15 UBND phường Phúc Lợi 12/04/2022
14/LCTT Lịch công tác tuần 14 UBND phường Phúc Lợi 04/04/2022
13/LCTT Lịch công tác tuần 13 UBND phường Phúc Lợi 28/03/2022
12/LCTT Lịch công tác tuần 12 UBND phường Phúc Lợi 21/03/2022
11/LCTT Lịch công tác tuần 11 UBND phường Phúc Lợi 14/03/2022
10/LCTT Lịch công tác tuần 10 UBND phường Phúc Lợi 07/03/2022
09/LCTT Lịch công tác tuần 09 UBND phường Phúc Lợi 28/02/2022
08/LCTT Lịch công tác tuần 08 UBND phường Phúc Lợi 21/02/2022
07/LCTT Lịch công tác tuần 07 UBND phường Phúc Lợi 14/02/2022
06/LCTT Lịch công tác tuần 06 UBND phường Phúc Lợi 07/02/2022
04/LCTT Lịch công tác tuần 04 UBND phường Phúc Lợi 24/01/2022
03/LCTT Lịch công tác tuần 03 UBND phường Phúc Lợi 17/01/2022
02/LCTT Lịch công tác tuần 02 UBND phường Phúc Lợi 10/01/2022
01/LCTT Lịch công tác tuần 01 UBND phường Phúc Lợi 03/01/2022