lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân tuần 11, quý I/2020 của HĐND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 05/03/2020 | 04:57  | Lượt xem: 75
Lịch trực tiếp công dân tuần 11, quý I/2020

Lịch trực tiếp công dân tuần 8

Ngày đăng 17/02/2020 | 08:43  | Lượt xem: 74
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 49

Ngày đăng 02/12/2019 | 01:58  | Lượt xem: 114
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 47

Ngày đăng 18/11/2019 | 09:05  | Lượt xem: 135
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 46

Ngày đăng 08/11/2019 | 05:02  | Lượt xem: 116
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 44

Ngày đăng 25/10/2019 | 05:19  | Lượt xem: 108
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 43

Ngày đăng 21/10/2019 | 08:40  | Lượt xem: 77
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 42

Ngày đăng 11/10/2019 | 05:53  | Lượt xem: 76
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 41

Ngày đăng 03/10/2019 | 05:29  | Lượt xem: 73
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 40

Ngày đăng 26/09/2019 | 05:28  | Lượt xem: 61
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 39

Ngày đăng 20/09/2019 | 04:51  | Lượt xem: 64
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 38

Ngày đăng 13/09/2019 | 05:09  | Lượt xem: 71
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 37

Ngày đăng 04/09/2019 | 02:59  | Lượt xem: 64
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 35

Ngày đăng 22/08/2019 | 05:32  | Lượt xem: 81
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 34

Ngày đăng 15/08/2019 | 05:11  | Lượt xem: 93
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 33

Ngày đăng 08/08/2019 | 04:33  | Lượt xem: 83
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 31

Ngày đăng 25/07/2019 | 05:52  | Lượt xem: 81
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 30

Ngày đăng 16/07/2019 | 05:33  | Lượt xem: 74
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 29

Ngày đăng 12/07/2019 | 05:07  | Lượt xem: 90
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 28

Ngày đăng 04/07/2019 | 04:47  | Lượt xem: 99
Lịch trực tiếp công dân tuần