lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân tuần 27

Ngày đăng 26/06/2019 | 03:28  | Lượt xem: 80
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý III/2019

Ngày đăng 25/06/2019 | 05:09  | Lượt xem: 80
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 26

Ngày đăng 19/06/2019 | 05:30  | Lượt xem: 85
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 25

Ngày đăng 12/06/2019 | 04:49  | Lượt xem: 82
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 24

Ngày đăng 11/06/2019 | 03:29  | Lượt xem: 92
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 23

Ngày đăng 29/05/2019 | 05:50  | Lượt xem: 72
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 22

Ngày đăng 23/05/2019 | 05:30  | Lượt xem: 74
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 21

Ngày đăng 16/05/2019 | 05:35  | Lượt xem: 95
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 20

Ngày đăng 09/05/2019 | 04:43  | Lượt xem: 88
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 19

Ngày đăng 02/05/2019 | 05:37  | Lượt xem: 87
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 17

Ngày đăng 19/04/2019 | 05:44  | Lượt xem: 98
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 15

Ngày đăng 06/04/2019 | 10:35  | Lượt xem: 91
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý II/2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:25  | Lượt xem: 90
Lịch trực tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân tuần 15

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:20  | Lượt xem: 105
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 13

Ngày đăng 21/03/2019 | 04:51  | Lượt xem: 80
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 12

Ngày đăng 15/03/2019 | 03:43  | Lượt xem: 85
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 11

Ngày đăng 12/03/2019 | 08:00  | Lượt xem: 93
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tháng 3/2019 UBND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 01/03/2019 | 04:15  | Lượt xem: 110
Lịch trực tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân tuần 9

Ngày đăng 21/02/2019 | 05:00  | Lượt xem: 92
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 8

Ngày đăng 13/02/2019 | 05:19  | Lượt xem: 105
Lịch trực tiếp công dân tuần