lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 10

Ngày đăng 28/09/2018 | 03:21  | Lượt xem: 120
Lịch trực tiếp công dân UBND phường Phúc Lợi tháng 10

Thông báo lịch trực tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý IV/2018

Ngày đăng 28/09/2018 | 03:19  | Lượt xem: 117
Lịch trực tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý IV/2018

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 40

Ngày đăng 28/09/2018 | 03:17  | Lượt xem: 104
Lịch trực tiếp công dân tuần 39

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 39

Ngày đăng 20/09/2018 | 05:14  | Lượt xem: 105
Lịch trực tiếp công dân tuần 39

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 38

Ngày đăng 14/09/2018 | 03:45  | Lượt xem: 104
Lịch trực tiếp công dân tuần 38

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 37

Ngày đăng 07/09/2018 | 05:07  | Lượt xem: 122
Lịch trực tiếp công dân tuần 37

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 35

Ngày đăng 23/08/2018 | 09:58  | Lượt xem: 99
Lịch trực tiếp công dân tuần 35

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 34

Ngày đăng 16/08/2018 | 08:21  | Lượt xem: 209
Lịch trực tiếp công dân tuần 34

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 33

Ngày đăng 10/08/2018 | 04:52  | Lượt xem: 168
Lịch trực tiếp công dân tuần 33

Lịch tiếp công dân tháng 8/2018

Ngày đăng 06/08/2018 | 03:44  | Lượt xem: 182
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8/2018

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 32

Ngày đăng 03/08/2018 | 02:58  | Lượt xem: 195
Lịch trực tiếp công dân tuần 32

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 31

Ngày đăng 27/07/2018 | 03:47  | Lượt xem: 164
Lịch trực tiếp công dân tuần 31

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 30

Ngày đăng 19/07/2018 | 04:35  | Lượt xem: 131
Lịch trực tiếp công dân tuần 30

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 29

Ngày đăng 13/07/2018 | 05:27  | Lượt xem: 119
Lịch trực tiếp công dân tuần 29

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 28

Ngày đăng 05/07/2018 | 05:39  | Lượt xem: 106
Lịch trực tiếp công dân tuần 28

Thông báo lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 7/2018

Ngày đăng 29/06/2018 | 05:18  | Lượt xem: 222
Lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 7/2018

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 27

Ngày đăng 28/06/2018 | 04:40  | Lượt xem: 115
Lịch trực tiếp công dân tuần 27

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 26

Ngày đăng 22/06/2018 | 05:46  | Lượt xem: 103
Lịch trực tiếp công dân tuần 26

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 25

Ngày đăng 14/06/2018 | 04:29  | Lượt xem: 108
Lịch trực tiếp công dân tuần 25

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 24

Ngày đăng 08/06/2018 | 02:44  | Lượt xem: 80
Lịch trực tiếp công dân tuần 24