lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 10

Ngày đăng 28/09/2018 | 03:21  | Lượt xem: 169
Lịch trực tiếp công dân UBND phường Phúc Lợi tháng 10

Thông báo lịch trực tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý IV/2018

Ngày đăng 28/09/2018 | 03:19  | Lượt xem: 156
Lịch trực tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý IV/2018

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 40

Ngày đăng 28/09/2018 | 03:17  | Lượt xem: 144
Lịch trực tiếp công dân tuần 39

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 39

Ngày đăng 20/09/2018 | 05:14  | Lượt xem: 146
Lịch trực tiếp công dân tuần 39

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 38

Ngày đăng 14/09/2018 | 03:45  | Lượt xem: 140
Lịch trực tiếp công dân tuần 38

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 37

Ngày đăng 07/09/2018 | 05:07  | Lượt xem: 161
Lịch trực tiếp công dân tuần 37

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 35

Ngày đăng 23/08/2018 | 09:58  | Lượt xem: 134
Lịch trực tiếp công dân tuần 35

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 34

Ngày đăng 16/08/2018 | 08:21  | Lượt xem: 247
Lịch trực tiếp công dân tuần 34

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 33

Ngày đăng 10/08/2018 | 04:52  | Lượt xem: 215
Lịch trực tiếp công dân tuần 33

Lịch tiếp công dân tháng 8/2018

Ngày đăng 06/08/2018 | 03:44  | Lượt xem: 215
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8/2018

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 32

Ngày đăng 03/08/2018 | 02:58  | Lượt xem: 230
Lịch trực tiếp công dân tuần 32

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 31

Ngày đăng 27/07/2018 | 03:47  | Lượt xem: 196
Lịch trực tiếp công dân tuần 31

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 30

Ngày đăng 19/07/2018 | 04:35  | Lượt xem: 167
Lịch trực tiếp công dân tuần 30

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 29

Ngày đăng 13/07/2018 | 05:27  | Lượt xem: 158
Lịch trực tiếp công dân tuần 29

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 28

Ngày đăng 05/07/2018 | 05:39  | Lượt xem: 143
Lịch trực tiếp công dân tuần 28

Thông báo lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 7/2018

Ngày đăng 29/06/2018 | 05:18  | Lượt xem: 260
Lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 7/2018

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 27

Ngày đăng 28/06/2018 | 04:40  | Lượt xem: 150
Lịch trực tiếp công dân tuần 27

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 26

Ngày đăng 22/06/2018 | 05:46  | Lượt xem: 139
Lịch trực tiếp công dân tuần 26

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 25

Ngày đăng 14/06/2018 | 04:29  | Lượt xem: 140
Lịch trực tiếp công dân tuần 25

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 24

Ngày đăng 08/06/2018 | 02:44  | Lượt xem: 119
Lịch trực tiếp công dân tuần 24