lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 23

Ngày đăng 01/06/2018 | 08:26  | Lượt xem: 92
Lịch trực tiếp công dân tuần 23

Thông báo lịch trực tiếp công dân của HĐND phường Phúc Lợi quý III/2018

Ngày đăng 30/05/2018 | 04:28  | Lượt xem: 98
Lịch trực tiếp công dân của HĐND phường Phúc Lợi quý III/2018

Thông báo lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 6/2018

Ngày đăng 30/05/2018 | 04:03  | Lượt xem: 105
Lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 6/2018

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 22

Ngày đăng 24/05/2018 | 04:24  | Lượt xem: 101
Lịch trực tiếp công dân tuần 22

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 21

Ngày đăng 18/05/2018 | 04:47  | Lượt xem: 108
Lịch trực tiếp công dân tuần 21

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 20

Ngày đăng 10/05/2018 | 02:28  | Lượt xem: 103
Lịch trực tiếp công dân tuần 20

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 19

Ngày đăng 03/05/2018 | 04:33  | Lượt xem: 106
Lịch trực tiếp công dân tuần 19

Thông báo lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 5/2018

Ngày đăng 27/04/2018 | 05:22  | Lượt xem: 168
Lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 5/2018

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 17

Ngày đăng 19/04/2018 | 04:46  | Lượt xem: 118
Lịch trực tiếp công dân tuần 17

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 16

Ngày đăng 13/04/2018 | 03:39  | Lượt xem: 120
Lịch trực tiếp công dân tuần 16

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 15

Ngày đăng 06/04/2018 | 01:37  | Lượt xem: 132
Lịch trực tiếp công dân tuần 15

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 14

Ngày đăng 29/03/2018 | 11:43  | Lượt xem: 173
Lịch trực tiếp công dân tuần 14

Thông báo lịch trực tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý II/2018

Ngày đăng 27/03/2018 | 05:41  | Lượt xem: 139
Lịch trực tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý II/2018

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 13

Ngày đăng 22/03/2018 | 04:17  | Lượt xem: 134
Lịch trực tiếp công dân tuần 13

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 12

Ngày đăng 15/03/2018 | 05:16  | Lượt xem: 136
Lịch trực tiếp công dân tuần 12

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 11

Ngày đăng 08/03/2018 | 07:37  | Lượt xem: 124
Lịch trực tiếp công dân tuần 11

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 10

Ngày đăng 02/03/2018 | 04:57  | Lượt xem: 121
Lịch trực tiếp công dân tuần 10

Thông báo lịch tiếp công dân của UBND phường tháng 3/2018

Ngày đăng 01/03/2018 | 06:07  | Lượt xem: 104
Lịch tiếp công dân của UBND phường tháng 3/2018

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 09

Ngày đăng 23/02/2018 | 10:10  | Lượt xem: 128
Lịch trực tiếp công dân tuần 09

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 07

Ngày đăng 08/02/2018 | 09:29  | Lượt xem: 170
Lịch trực tiếp công dân tuần 07