lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý IV/2017

Ngày đăng 27/09/2017 | 08:54  | Lượt xem: 212
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý IV/2017

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 39

Ngày đăng 21/09/2017 | 08:31  | Lượt xem: 209
Lịch trực tiếp công dân tuần 39

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 37

Ngày đăng 08/09/2017 | 08:55  | Lượt xem: 183
Lịch trực tiếp công dân tuần 37

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 35

Ngày đăng 23/08/2017 | 08:27  | Lượt xem: 174
Lịch trực tiếp công dân tuần 35

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 34

Ngày đăng 17/08/2017 | 09:24  | Lượt xem: 170
Lịch trực tiếp công dân tuần 34

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 33

Ngày đăng 11/08/2017 | 08:54  | Lượt xem: 186
Lịch trực tiếp công dân tuần 33

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 32

Ngày đăng 04/08/2017 | 10:04  | Lượt xem: 165
Lịch trực tiếp công dân tuần 32

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 31

Ngày đăng 28/07/2017 | 10:06  | Lượt xem: 185
Lịch trực tiếp công dân tuần 31

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 30

Ngày đăng 20/07/2017 | 08:49  | Lượt xem: 168
Lịch trực tiếp công dân tuần 30

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 29

Ngày đăng 15/07/2017 | 09:09  | Lượt xem: 166
Lịch trực tiếp công dân tuần 29

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 28

Ngày đăng 07/07/2017 | 08:26  | Lượt xem: 186
Lịch trực tiếp công dân tuần 28

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 27

Ngày đăng 29/06/2017 | 08:50  | Lượt xem: 170
Lịch trực tiếp công dân tuần 27

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 26

Ngày đăng 23/06/2017 | 03:51  | Lượt xem: 159
Lịch trực tiếp công dân tuần 26

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 25, Quý II/2017

Ngày đăng 17/06/2017 | 07:17  | Lượt xem: 184
Lịch trực tiếp công dân tuần 25, Quý II năm 2017

Lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND Quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:32  | Lượt xem: 812
Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Lợi

Ngày đăng 01/08/2015 | 09:33  | Lượt xem: 210
Lịch tiếp công dân phường Phúc Lợi