lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý IV/2017

Ngày đăng 27/09/2017 | 08:54  | Lượt xem: 178
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý IV/2017

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 39

Ngày đăng 21/09/2017 | 08:31  | Lượt xem: 175
Lịch trực tiếp công dân tuần 39

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 37

Ngày đăng 08/09/2017 | 08:55  | Lượt xem: 147
Lịch trực tiếp công dân tuần 37

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 35

Ngày đăng 23/08/2017 | 08:27  | Lượt xem: 142
Lịch trực tiếp công dân tuần 35

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 34

Ngày đăng 17/08/2017 | 09:24  | Lượt xem: 134
Lịch trực tiếp công dân tuần 34

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 33

Ngày đăng 11/08/2017 | 08:54  | Lượt xem: 153
Lịch trực tiếp công dân tuần 33

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 32

Ngày đăng 04/08/2017 | 10:04  | Lượt xem: 129
Lịch trực tiếp công dân tuần 32

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 31

Ngày đăng 28/07/2017 | 10:06  | Lượt xem: 149
Lịch trực tiếp công dân tuần 31

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 30

Ngày đăng 20/07/2017 | 08:49  | Lượt xem: 134
Lịch trực tiếp công dân tuần 30

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 29

Ngày đăng 15/07/2017 | 09:09  | Lượt xem: 133
Lịch trực tiếp công dân tuần 29

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 28

Ngày đăng 07/07/2017 | 08:26  | Lượt xem: 149
Lịch trực tiếp công dân tuần 28

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 27

Ngày đăng 29/06/2017 | 08:50  | Lượt xem: 134
Lịch trực tiếp công dân tuần 27

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 26

Ngày đăng 23/06/2017 | 03:51  | Lượt xem: 128
Lịch trực tiếp công dân tuần 26

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 25, Quý II/2017

Ngày đăng 17/06/2017 | 07:17  | Lượt xem: 149
Lịch trực tiếp công dân tuần 25, Quý II năm 2017

Lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND Quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:32  | Lượt xem: 773
Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Lợi

Ngày đăng 01/08/2015 | 09:33  | Lượt xem: 184
Lịch tiếp công dân phường Phúc Lợi