lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý IV/2018
Ngày đăng 28/09/2018 | 15:19  | Lượt xem: 137

Lịch trực tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý IV/2018

Thông Báo số 57/TB-HĐND ngày 28/9/2018 lịch trực tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý IV/2018

Xem chi tiết tại đây!