lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 10
Ngày đăng 28/09/2018 | 15:21  | Lượt xem: 154

Lịch trực tiếp công dân UBND phường Phúc Lợi tháng 10

Thông Báo số 1122/TB-UBND ngày 28/9/2018 lịch trực tiếp công dân UBND phường Phúc Lợi tháng 10

Xem chi tiết tại đây!