lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý II/2019
Ngày đăng 28/03/2019 | 16:25  | Lượt xem: 80

Lịch trực tiếp công dân

Thông Báo số 14/HĐND-VP ngày 28/3/2019 lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý II/2019    

Xem chi tiết tại đây!