lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý III/2019
Ngày đăng 25/06/2019 | 17:09  | Lượt xem: 67

Lịch trực tiếp công dân tuần

Thông Báo số 39/TB-HĐND ngày 25/6/2019 lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý III/2019

Xem chi tiết tại đây!