lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân tuần 11, quý I/2020 của HĐND phường Phúc Lợi
Ngày đăng 05/03/2020 | 16:57  | Lượt xem: 160

Lịch trực tiếp công dân tuần 11, quý I/2020

Căn cứ  Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Quy chế hoạt động của HĐND phường khóa III, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Phúc Lợi thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 11/2020:

1. Thời gian trực tiếp công dân: Ngày 09/3/2020 ( Sáng từ 8h00 đến 11h00; Chiều từ 14h00 đến 16h30).

2. Thành phần tham gia trực tiếp công dân:

- Thường trực HĐND: Ông Dương Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐND phường.

- Đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử số 2 phường Phúc Lợi thuộc khu dân cư tổ dân phố số 4, 5, 6: Ông Hoàng Hữu Huy được phân công trực tiếp dân.

3. Địa điểm trực tiếp công dân: Tại phòng tiếp công dân trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Phúc Lợi

Thường trực HĐND phường thông báo để nhân dân biết./.