Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
404/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ phường Phúc Lợi tháng 9/2023 26/09/2023
358/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ phường Phúc Lợi tháng 8/2023 28/08/2023
326/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ phường Phúc Lợi tháng 7/2023 27/07/2023
276/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ phường Phúc Lợi tháng 6/2023 29/06/2023
226/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ phường Phúc Lợi tháng 5/2023 26/05/2023
188/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ phường Phúc Lợi tháng 4/2023 28/04/2023
169/TB-UBND Công khai kế hoạch vận động thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023 20/04/2023
115/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ phường Phúc Lợi tháng 3/2023 27/03/2023
45/QĐ-UBND Về việc công khai kết quả thực hiện thu, chi các quỹ ngoài ngân sách năm 2022 15/03/2023
68/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ phường Phúc Lợi tháng 2/2023 27/02/2023
51/TB-UBND Công khai thực hiện dự toán thu chi các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn gốc từ các khoản đóng góp của nhân dân năm 2022 22/02/2023
29/TB-UBND Thông báo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của UBND phường Phúc Lợi 08/02/2023
27/TB-UBND Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2022 của UBND phường Phúc Lợi 08/02/2023
28/TB-UBND Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2022 của UBND phường Phúc Lợi 08/02/2023
21/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai tài sản công 31/01/2023
21/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ phường Phúc Lợi tháng 1/2023 30/01/2023
17/TB-UBND V/v công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Phúc Lợi 18/01/2023
569/TB-UBND Công khai điều chỉnh giảm dự toán cho đơn vị để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, kinh phí hỗ trợ các đối tượng khó khăn trên địa bàn quận Long Biên do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 14/11/2022
543/TB-UBND Thông báo công khai dự toán bổ sung kinh phí phòng chống dịch sốt xuất huyết năm 2022 28/10/2022
540/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ phường Phúc Lợi tháng 10/2022 27/10/2022